Chris Backx

Schepen van Openbare Werken

Voor een efficiënt, zuinig en duurzaam beleid en dus minder belastingen.
Betaalbaar wonen voor jonge mensen