N-VA bereidt evaluatie autoluwe binnenstad voor: reageer op autoluw@N-VA-mechelen.be

Op 5 december 2011

Net als vele Mechelaars kijkt N-VA-Mechelen met een bang hart uit naar 7 december. Niet omdat de Sint dan (net op tijd!) de stad heeft verlaten, maar wel omdat dan de ,,autoluwe binnenstad” van start gaat. Die start werd al enkele keren uitgesteld, maar op de laatste infovergadering maakte de burgemeester iedereen duidelijk dat er nu geen weg meer terug is. Net voor de kerstinkopen, met iets minder gezellig weer in de lucht, blijkt het nu het ,,ideale” moment te zijn om de verkeerssituatie in het centrum drastisch om te gooien.

Gemeenteraadslid Marc Hendrickx: ,,N-VA-Mechelen is niet tegen minder autoverkeer, zeker niet in het historische centrum. Maar onze bekommernis is dat iedereen zijn gewenste verplaatsing op de meest aangepaste manier kan maken. En dat gaat niet omdat het stadsbestuur alziende camera's heeft laten plaatsen die iedereen beboeten, ook al is het noodzakelijk de autoluwe zone binnen te rijden (verzorgenden, werkmannen, hulpverleners, bezoekers van winkels of familie, ...). Om die (strafrechtelijke) boete te vermijden moet men zijn bestemming of doel aan een privé-firma (Vinci) bekend maken. Hoe zit dat met de privacy.”

Karl Vermaercke, van de N-VA-werkgroep Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening voegt toe: ,,Bovendien vermoeden we dat heel wat mensen vergunningen zullen krijgen zonder dat ze die nodig hebben, en mensen die het wel nodig hebben geen of te weinig. Met veel ongemakken, ergernissen en kafkaiaanse toestanden tot gevolg. De aangekondigde evaluatie is zeker nodig, daarom willen we al meteen reacties verzamelen via dit e-adres: autoluw [at] N-VAmechelen.be.”

Voor de Mechelse N-VA'ers is het moeilijk te begrijpen dat tal van begeleidende maatregelen nog in uitvoering of zelfs enkel in overweging zijn:
parkings Sint-Rombouts, Ganzendries, Clarenhof zijn nog verre van klaar, dus nog geen alternatieven voor de weggenomen bovengrondse bewonersparkeerplaatsen, getroffen bewoners krijgen enkel een tweede (al volgeparkeerde) zone op hun bewonerskaart
openbaar fietssysteem, zoals A'Velo in Antwerpen, wordt overwogen
met De Lijn is nog altijd geen akkoord over een volwaardig net doorheen de binnenstad, laat staan over stillere bussen. De bussen rijden nog steeds ,,in omleiding”, wat betekent dat halteborden en dienstregelingen nog de situatie van 2 jaar geleden weergeven!
− er wordt zelfs nog niet gedacht aan aangename straatbedekking, integendeel: de door voetgangers, rolstoelers, fietsers, ... gehate kasseien en boordstenen worden straks ook nog in de Adegemstraat gelegd
alternatieven voor goederenvervoer in de stad worden aangekondigd, maar moeten nog volledig bestudeerd worden naar praktische en financiële haalbaarheid

Inwoners, winkeliers en bezoekers worden duidelijk aan hun lot overgelaten. ,,Zoek het maar uit en pas u aan,” is de duidelijke boodschap van het stadsbestuur. De goeroes van het STOP-principe zijn in hun grote ijver om her in te richten, af te sluiten en te handhaven duidelijk wel vergeten dat een andere verkeersgedrag begint bij een kwaliteitsvolle communicatie. Hier is dringend een KNIK* nodig bij het stedelijke beleid.

*de KNIK-norm is ook het N-VA alternatief voor het STOP-principe en staat voor Kwaliteit, Netwerken, Iedereen en Knooppunten

Jouw reactie & ideeën zijn welkom op autoluw [at] N-VA-mechelen.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is