Christine Kurum

Christine is 30 jaar en werkt als ambtenaar bij de FOD Binnenlandse Zaken. Ze studeerde af als master in de Criminologische Wetenschappen.

“Niet enkel criminaliteit maar een breed scala aan maatschappelijke thema’s kwam tijdens mijn studies aan bod. Deze opleiding heeft mijn kritisch-analytische redeneervermogen verhoogd, en dat wil ik inzetten om mee oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee we in onze samenleving in aanraking komen.”

Op professioneel gebied werkt Christine rond asiel en migratie. Zelf is ze van Assyrische origine. “Ik weet dus wat er kan en mag verwacht worden en waaraan er gewerkt moet worden om een samenleving te bouwen waar iedereen zich thuis voelt.”