Karl Vermaercke

Bestuurslid

Karl is 47 jaar en vader van vier kinderen.

Hij werkt in Brussel als mobiliteitsdeskundige voor de Vlaamse overheid, en die specialiteit neemt hij mee telkens hij in Mechelen van de trein stapt. 
Voor onze Dijlestad zoekt hij naar een evenwicht tussen verplaatsingsbehoeftes, bereikbaarheid, toegankelijkheid en leefbaarheid.

Daarnaast is participatie voor Karl belangrijk. Hij wil ruimte geven aan wie wil meedenken over hun buurt of wijk.

Als laatste aandachtspunt wil hij een forum bieden voor cultuurbeleving, waar ieder zijn talenten kan ontplooien.