Rita Van den Bossche

Voorzitter

Rita is al 40 jaar een fiere Mechelaar. Ook haar volwassen kinderen zijn hier thuis. Zelf is ze geboren in de rand rond Brussel. Dat maakt haar extra alert om onze Vlaamse cultuur en identiteit naar waarde te schatten en te bewaren. Naast haar job als informaticus is Rita actief in de Hanswijkparochie, de vrouwenbeweging en het amateurtoneel. De afgelopen jaren zette ze zich als gemeenteraadslid in voor het milieu, cultuur en de seniorenwerking. Dat engagement wil ze met uw steun graag zes jaar verderzetten.