Inburgering en Integratie

We bieden nieuwkomers kansen en buigen problemen om tot uitdagingen. N-VA meent dat wij aan nieuwkomers kansen moeten bieden om volwaardig deel te (kunnen) nemen aan onze Vlaamse samenleving en ze mee uit te bouwen.

Uiteraard zijn hier ook een aantal verplichtingen aan verbonden zoals leren van het Nederlands, kennis van en respect voor de wetten, normen en waarden van de Vlaamse samenleving.
Integratie betekent niet dat mensen die zich hier duurzaam vestigen hun cultuur, identiteit en verleden moeten achterlaten aan de grens. Voor N-VA betekent integratie dat mensen die hier hun toekomst willen uitbouwen, zich inschakelen in onze lokale gemeenschap en er actief aan deelnemen.

 

Concreet

  • We zorgen ervoor dat het aanbod aan cursussen inburgering en Nederlands voldoende is. Ook mensen die hier al langer wonen, maar het Nederlands niet machtig zijn, sporen we aan de taal te leren. Kennis van het Nederlands is immers de basis voor een goede kans op de arbeidsmarkt.
  • N-VA wil organisaties ondersteunen die inspanningen leveren om “oude en nieuwe” Vlamingen elkaar te laten ontmoeten en te laten samenwerken.

Nieuws over dit onderwerp

Gedetineerden leren Nederlands tijdens fitnessen

Van de zowat 100 gedetineerden in de Mechelse gevangenis spreekt een derde geen Nederlands. Om daar wat aan te doen, wordt het aanbod taallessen van het Centrum voor Basiseducatie uitgebreid. “Fitness …