ANTWERPS GOUVERNEUR FLUIT MECHELS SCHEPEN SALMI TERUG

Op 25 januari 2010

De klacht die N-VA gemeenteraadslid Marc Hendrickx op 30 september 2009 indiende bij mevrouw de Gouverneur Cathy Berckx blijkt meer dan gegrond nu de Gouverneur Schepen Ali Salmi terugfluit.

Even ter herinnering, de aanleiding: Woensdagvoormiddag 30 september woonde dhr. Schepen Salmi een persconferentie (handelend over het hoofddoekendebat) in de gebouwen van "De Zeeridder" bij.  Hij zei dat dit uit eigen naam was en dat deze persconferentie georganiseerd werd door een aantal externen, moslima's die niets met het stadsbestuur te maken hadden, maar wel op zijn sympathie konderen rekenen.  

Nochtans had de gemeenteraad, inclusief Schepen SALMI, daags tevoren (dinsdagavond 29/09/2009) unaniem ingestemd met een voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen (een eigen voorstel van dhr. Salmi !) dat het verhuren van zalen in het stadhuis en aanverwanten aan externen streng beperkt en zelfs grotendeels verbiedt. Op deze gemeenteraad repte Salmi met geen woord over zijn op stapel staande personferentie van daags erna en na de persconferentie meende hij ook totaal geen fout begaan te hebben.

Het is duidelijk dat Mw. de Gouverneur dhr. Schepen SALMI thans terugfluit.

Maar Hendrickx’ klacht er ook is gekomen omdat dhr. Burgemeester Somers en zijn College wel inhoudelijke bezwaren meenden te moeten opperen tegen de persconferentie, maar Hendrickx’ opmerkingen over het gebruik van de zalen "spijkers op laag water" noemden, mondeling weliswaar.  Marc Hendrickx stuurde in diezelfde periode twee e-mails hierover aan de Burgemeester. Somers meende die niet te moeten beantwoorden op schriftelijke wijze, zoals al wel vaker gebeurt (wel meer leden van het College vinden het niet altijd nodig mails te beantwoorden, ook al beschikken ze allen over een secretaresse en een politiek medewerker).  In het antwoord aan Mw. de Gouverneur heeft het stadsbestuur te kennen gegeven dat ze wel op de hoogte waren van de mails, maar meenden deze niet te moeten beantwoorden, waar deze niet aan het e-mail-adres gemeenteraad [at] mechelen.be gericht waren.  Een bedenkelijk praktijk!
 
Pas na de klacht van 15 oktober heeft het College van Burgemeester en Schepenen op de gemeenteraad van 27 oktober 2009, twee weken later dus, openlijk afstand genomen van het handelen van Schepen Salmi m.b.t. het onrechtmatig ter beschikking stellen van de bewuste zaal. Eerder had men slechts enkele politieke bedenkingen geuit maar bleek men geen bezwaren te hebben tegen het overtreden van de eigen stadsreglementering.

Het N-VA gemeenteraadslid maakt zich weinig begoochelingen over wat de reactie zal zijn van Schepen Salmi op deze berisping en nog minder over het gevolg dat dhr. Burgemeester Somers zal geven aan deze toch wel ernstige terechtwijzing door Mw. de Gouverneur.  Schepen Salmi waant zich oppermachtig en dhr. Burgemeester is de macht en controle over zijn erg krappe meerderheid trouwens kwijt...!

Marc Hendrickx zal de eerstkomende gemeenteraad nogmaals vragen of Schepen Salmi minstens de beleefdheid en politieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de Mechelse belastingbetaler zal hebben om de huur van een stadszaal die volstrekt ten onrechte door hem werd ter beschikking gesteld van externe derden, zelf te betalen, minstens die externen er op zal wijzen dat die huur nog moet worden betaald (want dit is tot op heden niet gebeurd).

Op de andere klacht die Hendrickx indiende ivm het gebruik van de Arabische taal door het stadsbestuur (in de folders over het offerfeest) mocht hij nog geen antwoord ontvangen, ten gepasten tijde hierover meer...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is