Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 januari 2021, over deze onderwerpen: Erfgoed, Openbare ruimte

Het stadsbestuur gaf aan plannen te hebben om van de Grote Markt een permanente fietsenstalling te maken. N-VA-Mechelen ziet dit niet zitten. en wel om enkele goede redenen: Fractieleider Marc HENDRICKX stelt het als volgt:  “Wat is ons historisch erfgoed nog waard als zelfs de Grote Markt van de …

Op 29 oktober 2020, over deze onderwerpen: Erfgoed, Wonen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 594.821,43 euro toe voor de restauratie van Huis Cadix in Mechelen. “Het beschermde huis Cadix wordt samen met twee aanpalende panden die in een beschermd stadsgezicht liggen, volledig opgeknapt en herbestemd. Huis Cadix heeft van …

Op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: Openbare ruimte

Op 4 augustus 2020 ging de Zennebrug in Hombeek (Mechelen) dicht voor een grondige renovatie met de nodige verkeersellende als gevolg. Uit een vraag van Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA) aan minister Peeters blijkt dat er in 2021 nog werken volgen aan de brug in Hombeek. Ook aan vier …

Op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: Openbare ruimte

Op gans het Mechels grondgebied zijn er slechts 270 parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien. Dat blijkt uit een antwoord (zie in bijlage) dat wnd. Burgemeester Alexander VANDERSMISSEN bezorgde aan vraagsteller Marc HENDRICKX, fractieleider van de N-VA in de Mechelse gemeenteraad …

Op 21 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Uit een vraag die onze fractieleider Marc HENDRICKX onder het motto “meten is weten” stelde aan de OCMW-voorzitster, blijkt dat er n.a.v. de Corona-pandemie (gelukkig) geen al te grote toestroom van kwetsbare Mechelaars naar het OCMW valt vast te stellen.  Er zouden de afgelopen maanden “maar” 5 % …

Op 8 september 2020, over deze onderwerpen: Lokale economie

De Mechelenbons blijken 3,5 keer meer te kosten dan het stadsbestuur had aangegeven. Daartegenover staat dat heel wat lokale handelaars niet intekenen. De manier waarop het systeem is uitgewerkt dreigt spijtig genoeg een grote kost voor de belastingbetaler te worden met een minder dan verhoopt …