Karl Vermaercke, Karl Wijnen en Bert Smits in de Werkgroep Onderwijs van N-VA Mechelen

Onderwijs

Mechelen is een belangrijke onderwijsstad met bijna 9000 leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs, ruim 9000 leerlingen in het secundair onderwijs en meer dan 20.000 studenten en cursisten in het niet-leerplichtonderwijs.

Wij dragen alle mensen die zich inzetten voor het onderwijs van onze kinderen een warm hart toe. Binnen het N-VA bestuur in Mechelen is een speciale werkgroep onderwijs actief, die onze schepen Marc Hendrickx ondersteunt. Daarnaast vertegenwoordigt gemeenteraadslid Freya Perdaens ons in het Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.), het gestructureerd overleg- en adviesplatform tussen de Mechelse basis- en secundaire scholen en het stadsbestuur van Mechelen. 

We willen als politieke beweging inspelen op thema's die in de klas leven: belangstelling wekken voor techniek (denk aan het Vlaamse techniektoernooi), nadenken over kinderen met leervoorsprong, de groeiende taalproblematiek in de centrumscholen, het zijn maar een paar van de onderwerpen die ons boeien.

Schepen Hendrickx zet zich ook in om de capaciteit op een voldoende peil te houden. Verschillende initiatieven, zoals de uitbreiding van bepaalde scholen, maar ook projecten zoals “School In Zicht”, om ouders zich beeld te laten vormen van de scholen in hun woonbuurt (zonder natuurlijk de de vrije schoolkeuze in vraag te stellen) genieten zijn volle ondersteuning. 

Nieuws over dit onderwerp

Subsidies voor beweegvriendelijke speelplaatsen

Onder impuls van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt de Vlaamse Regering werk van actieve en gedeelde speelplaatsen. Ze maakt 1,728 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen …