Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 oktober 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

De stad Mechelen krijgt een Vlaamse subsidie van 5,8 miljoen euro. Daarmee moet een dreigend capaciteitstekort in het secundair onderwijs voorkomen worden. In samenspraak met de schoolbesturen wordt beslist hoe het geld verdeeld wordt. In heel Vlaanderen wordt binnen dit en enkele jaren een …

Op 12 oktober 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

In de Mechelse secundaire scholen worden heel wat preventieve acties ondernomen om spijbelen te ontmoedigen. Toch zijn er nog altijd jongeren die de leerplicht niet respecteren en spijbelen. Geconfronteerd met dit gegeven voert de lokale politie Mechelen – op vraag van het stadbestuur van Mechelen …

Op 7 oktober 2018, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie, Onderwijs

Tot en met 13 oktober vindt in Vlaanderen de ‘Week van het Nederlands’ plaats. Bedrijven, organisaties en verenigingen tonen aan de hand van verschillende activiteiten dat het Nederlands een levendige en mooie taal is. Zo ook de stad Mechelen. Mechelen en fusiegemeenten huisvesten iets meer dan 86 …

Op 31 augustus 2018, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie, Onderwijs

Naar jaarlijkse gewoonte vond afgelopen zomer in Mechelen het SNeL-project (Spelend Nederlands Leren) plaats. Dit is een project van de stad voor kinderen uit het lager en secundair onderwijs die nieuw zijn in het Nederlandstalig onderwijs. Vandaag sloot het SNeL-project af met een toonmoment (SNeL …

Op 31 augustus 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

De stad Mechelen is op zoek naar zo’n tweehonderd kandidaat-buddy’s. De stad wil hen inzetten als naschoolse begeleider voor leerlingen die zich niet goed voelen op school en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. ”Sommige leerlingen hebben het wat moeilijker op school. Deze leerlingen hebben …

Op 23 augustus 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

De stad Mechelen gaat - als onderdeel van haar Taalactieplan - samenwerken met het Centrum voor Basiseducatie Open School vzw. Het doel van de overeenkomst is om de ‘digitale geletterdheid’ bij maatschappelijk kwetsbare Mechelaars te verhogen. ”Sinds twee jaar staat er computerinfrastructuur ter …