Geïntegreerde aanpak van spijbelen in Mechelen

Op 12 oktober 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

In de Mechelse secundaire scholen worden heel wat preventieve acties ondernomen om spijbelen te ontmoedigen. Toch zijn er nog altijd jongeren die de leerplicht niet respecteren en spijbelen.

Geconfronteerd met dit gegeven voert de lokale politie Mechelen – op vraag van het stadbestuur van Mechelen en in samenwerking met de secundaire scholen, de dienst Onderwijsondersteuning van de stad en het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) – tweemaal per jaar een gecoördineerde actie tegen spijbelaars (en dat sinds 2014).

De actie van dit najaar werd vooraf aangekondigd aan de ouders door een gemeenschappelijk ondertekende brief die door de Mechelse secundaire scholen werd verdeeld. De actie liep op 2, 9 en 11 oktober en bestond uit twee luiken. In eerste instantie werden de dagdagelijkse controles op het openbaar domein opgevoerd. Spijbelende leerlingen werden aangesproken op hotspots in de stad en werden aangemaand naar school te gaan. Daarnaast werd er specifiek aandacht gegeven aan de problematische spijbelaars door effectieve huisbezoeken door de politie. Met deze aanpak werden de ouders in kennis gesteld van het spijbelen van hun zoon en/of dochter.

“Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat spijbelen een nefaste invloed heeft op leerachterstand. Dit willen we in Mechelen te allen prijze vermijden. Vandaar deze preventieve spijbelacties om de leerlingen en zeker ook hun ouders te wijzen op het belang van de schoolplicht”, zegt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA).

In totaal werkten dertien secundaire scholen in de zone Mechelen-Willebroek mee aan de actie.

“Deze aanpak van de spijbelproblematiek vergt steeds een grote inspanning van zowel de Lokale Politie als de meewerkende scholen, maar het resultaat is zeer bevredigend. De politie kon meer spijbelaars detecteren en zond een sterk signaal uit door hen thuis op te zoeken, te controleren en de ouders te confronteren met de spijbelproblematiek van hun kind. De verdere opvolging van de dossiers gebeurt via de politionele of via de gerechtelijke weg”, aldus nog schepen Marc Hendrickx.

Bron: www.radioreflex.be/2018/10/12/65524/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is