Nieuws

Op 12 december 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Het stadsbestuur plant heel wat nieuwe maatregelen uit te rollen in de komende paar jaar om de mobiliteit te verbeteren. Hoe ze die plannen te betalen, vergaten ze er ongetwijfeld per ongeluk bij te vertellen. Door flink te incasseren bij die mensen die niet anders kunnen dan zich met de wagen te …

Op 11 december 2019, over deze onderwerpen: Armoede, Armoede en Gelijke Kansen

Wat de meerderheid uit het oog verliest in hun strijd tegen kinderarmoede, is dat het deel uitmaakt van een geheel. Kinderen zijn niet arm, wat je wilt bestrijden is de gezinsarmoede. En dat doe je niet met de maatregelen die het stadsbestuur neemt. De stad bouwt de middelen af die ze besteedt aan …

Op 5 december 2019, over deze onderwerpen: Financiën, Openbare ruimte

Slecht nieuws, de schuldafbouw zal in Mechelen niet de koers volgen die de meerderheid beloofde in haar bestuursakkoord. Ondanks een uitverkoop aan patrimonium, wordt slechts de helft van die eenmalige opbrengst voorzien voor schuldafbouw (zo ze al geïnd wordt). Waar het bestuursakkoord nog sprak …