Financiën

Jarenlang heeft de stad meer geld uitgegeven dan dat ze ontving. En zoals in elk huishouden was dat een onhoudbare situatie. Bij de start van de legislatuur in 2013 zetten wij daarom de tering naar de nering. We bespaarden op het eigen orgaan, besteedden budgetten doeltreffender en slaagden er zo al in om niet alleen de schulden van de stad te verminderen; maar ook de belastingen te doen dalen.

Met alleen deze eerste inspanningen zijn we er natuurlijk nog niet. Daarom zullen wij ons blijven inzetten om van Mechelen een financieel gezonde stad te maken. We besparen om terug te kunnen geven.

Concreet:

  • Investeringen moeten financieel haalbaar zijn en indien mogelijk een terugverdieneffect hebben op termijn. Investeringsprojecten worden niet gekozen op basis van prestige, maar op basis van noodzaak voor het dagelijkse leven van de inwoners van Mechelen.
  • De N-VA zal eventuele tekorten in de begroting blijvend wegwerken via saneringen in de uitgaven.
  • Wij pleiten er voor dat Intercommunales en gemeentelijke vzw’s financieel worden doorgelicht en gesaneerd waar mogelijk. Loges bij voetbalploegen, exuberante etentjes en andere frivoliteiten worden stelselmatig geschrapt.
  • De subsidieregeling wordt doorgelicht met als doel de beschikbare gelden beter te verdelen. Subsidies worden toegekend op basis van objectieve en meetbare criteria, die binnen de verschillende beleidsdomeinen worden vastgelegd. Bevoordelen van bevriende organisaties is uit den boze.
  • Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van een propere lei en niet van historische verworvenheden. Subsidies moeten kunnen wijzigen in functie van gewijzigde omstandigheden.
  • De stad verkoopt geen eigendommen met als enig doel bijkomende middelen in de begroting vrij te maken of openstaande schulden te delgen. Eigendommen waaraan geen openbare bestemming kan worden gegeven, kunnen worden verkocht om het geheel van de onderhouds- of beheerskosten te verminderen. N-VA gelooft niet in ‘Sale-and-lease-back’ operaties.
  • De werkingskosten van het stadsbestuur worden herbekeken en gesaneerd waar mogelijk.
  • De aantrekkingskracht van Mechelen voor jonge gezinnen en tweeverdieners moet verder worden verhoogd, om meer inkomsten uit belastingen te verwerven, zonder de belastingen te verhogen!
  • Het stadsbestuur voert een activeringsbeleid voor leefloontrekkers en werklozen om de sociale uitgaven te verminderen en de belastinginkomsten te verhogen.

Nieuws over dit onderwerp

Wat verwacht u van een stadsbestuur?

Is het redelijk om van een stadsbestuur meer te verwachten dan de aankondiging van glimmende projecten en gemorrel in de marge? Is het te veel gevraagd om een lange termijnplan te verwachten? Te hopen …

De “verbrusseling” van Mechelen

Brussel, met zijn 19 gemeenten, een veelvoud van instellingen en loodzware bureaucratie is een voorbeeld van hoe het niet moet. Met de fusie met Boortmeerbeek lijkt het erop dat Mechelen die kant …