Mechelen stimuleert Nederlandse taal

Op 7 oktober 2018, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie, Onderwijs

Tot en met 13 oktober vindt in Vlaanderen de ‘Week van het Nederlands’ plaats. Bedrijven, organisaties en verenigingen tonen aan de hand van verschillende activiteiten dat het Nederlands een levendige en mooie taal is. Zo ook de stad Mechelen.

Mechelen en fusiegemeenten huisvesten iets meer dan 86 000 inwoners met in totaal mensen van 138 nationaliteiten die om en bij de 80 uiteenlopende talen spreken. Als op en top Vlaamse centrumstad draagt Mechelen het Nederlands als gemeenschappelijke taal hoog in het vaandel met oog op een hechte samenleving en hanteert daartoe een Taalactieplan 2.0. Dit is er volledig op gericht de communicatie en de contacten tussen de stad en anderstalige burgers te bevorderen, stimuleren en optimaliseren.

“De kennis van de Nederlandse taal is onontbeerlijk om een volwaardige plaats in onze samenleving te hebben en is een onmiskenbare hefboom naar integratie en sociale promotie op de arbeidsmarkt. In die zin bieden we onder meer een aanbod van taalcursussen via de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie Open School. Ook organiseert of ondersteunt de Groep Mechelen meerdere initiatieven tot het inoefenen van het Nederlands (bijvoorbeeld conversatietafels ’t Klapgat, taalstages voor NT2-cursisten, taalkampen voor kinderen en jongeren, …). Daarnaast zijn er hier nog andere organisaties, verenigingen en particulieren die actief zijn op vlak van Nederlandse taalstimulering zoals vzw De Nieuwe Weg, vzw De Lage Drempel en andere. Al deze initiatieven genieten voluit onze steun”, zegt schepen van Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx (N-VA).

Vrijdag 12 oktober vindt in Lokaal Dienstencentrum De Schijf een trefmoment plaats onder de noemer ‘Taal in Mechelen’. De bedoeling is om de samenwerking tussen de verschillende actoren sterker te maken met de opstart van een structureel overleg.

Bron: www.radioreflex.be/2018/10/07/65440/ 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is