Cultuur en vrije tijd

Mechelen is een cultuurstad bij uitstek: naast een bruisend verenigingsleven, vele amateurtoneelgezelschappen, koren en sociaal-culturele organisaties, herbergen we cultuurinstellingen van bovenlokaal belang. Onze musea zijn nationaal en internationaal vermaard. De volkscultuur is springlevend in onze stad. We willen met behulp van deze troeven maximaal inzetten op de toekomst.
De participatiegraad ligt echter te laag, zeker bij de doelgroepen. We opteren daarom voor een ruime waaier in het cultuuraanbod, waarbij de drempel laag mag liggen, zonder toe te geven aan minimale kwaliteitsvereisten.

Concreet:

  • We zetten in op een verder uitbouwen van ‘ons’ stadsmuseum in het Hof van Busleyden en een toegankelijke nieuwe bibliotheek waar ook ruimte is voor stil studeren en eigen onderzoek.
  • Culturele evenementen, toerisme, lokale economie en speciale events worden in samenspraak uitgewerkt om de aantrekkelijkheid van Mechelen te verhogen en tegelijkertijd de Mechelaars een brede waaier aan mogelijkheden te bieden.
  • In het kader van het stadsfestival Recht.Op.Mechelen zullen ook laagdrempelige evenementen worden georganiseerd in samenwerking met sociale instanties.
  • De jaarlijkse zomer- en winterfestivals worden georganiseerd binnen de budgettaire mogelijkheden.  Grote namen naar Mechelen halen is geen prioriteit. 

Nieuws over dit onderwerp

Vrijbroekpark in volle renovatie

De provinciebesturen beheren heel wat recreatie- en groendomeinen. Veel van deze provinciedomeinen zoals het Vrijbroekpark zijn zeer geliefd bij het publiek en worden druk bezocht. De N-VA wenst dat …