Cultuur en vrije tijd

Mechelen is een cultuurstad bij uitstek: naast een bruisend verenigingsleven, vele amateurtoneelgezelschappen, koren en sociaal-culturele organisaties, herbergen we cultuurinstellingen van bovenlokaal belang. Onze musea zijn nationaal en internationaal vermaard. De volkscultuur is springlevend in onze stad. We willen met behulp van deze troeven maximaal inzetten op de toekomst.
De participatiegraad ligt echter te laag, zeker bij de doelgroepen. We opteren daarom voor een ruime waaier in het cultuuraanbod, waarbij de drempel laag mag liggen, zonder toe te geven aan minimale kwaliteitsvereisten.

Concreet:

  • We zetten in op een verder uitbouwen van ‘ons’ stadsmuseum in het Hof van Busleyden en een toegankelijke nieuwe bibliotheek waar ook ruimte is voor stil studeren en eigen onderzoek.
  • Culturele evenementen, toerisme, lokale economie en speciale events worden in samenspraak uitgewerkt om de aantrekkelijkheid van Mechelen te verhogen en tegelijkertijd de Mechelaars een brede waaier aan mogelijkheden te bieden.
  • In het kader van het stadsfestival Recht.Op.Mechelen zullen ook laagdrempelige evenementen worden georganiseerd in samenwerking met sociale instanties.
  • De jaarlijkse zomer- en winterfestivals worden georganiseerd binnen de budgettaire mogelijkheden.  Grote namen naar Mechelen halen is geen prioriteit. 

Nieuws over dit onderwerp

Een commissie voor de galerij

De stad lanceerde maandagnamiddag een herstartplan voor Mechelen. Waar het niet mogelijk was het voor de algemene raadscommissie te bezorgen aan de raadsleden, werd het wel in de namiddag al naar de …

Een leuke verrassing voor Moederdag!

  De scholen zijn dicht en Moederdag staat voor de deur. Misschien ben je nog op zoek naar een leuke verrassing voor je mama. Of heb je al iets, maar kan er altijd nog iets bij. Dan hebben wij goed …