Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 januari 2020, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Wijken en Dorpen

Het aantal bomen in Mechelen gaat er op achteruit. Uit cijfers, opgevraagd door gemeenteraadslid Anne Delvoye, blijkt dat er ondertussen voor 32.551 m² aan kapvergunningen aangevraagd werd, terwijl er op Mechels grondgebied maar 29.050 m² nieuwe bomen zullen aangeplant worden. De beruchte lus, waar …

Op 10 januari 2020, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Bij de start van 2020 neemt Europees Parlementslid en voormalig Minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontslag uit de gemeenteraad van de stad Mechelen.  Hij zal opgevolgd worden door Kertsin Hopf, een bekend gezicht in de Mechelse gemeenteraad. “Sinds ik verkozen werd als Europees …

Op 12 december 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Het stadsbestuur plant heel wat nieuwe maatregelen uit te rollen in de komende paar jaar om de mobiliteit te verbeteren. Hoe ze die plannen te betalen, vergaten ze er ongetwijfeld per ongeluk bij te vertellen. Door flink te incasseren bij die mensen die niet anders kunnen dan zich met de wagen te …

Op 11 december 2019, over deze onderwerpen: Armoede, Armoede en Gelijke Kansen

Wat de meerderheid uit het oog verliest in hun strijd tegen kinderarmoede, is dat het deel uitmaakt van een geheel. Kinderen zijn niet arm, wat je wilt bestrijden is de gezinsarmoede. En dat doe je niet met de maatregelen die het stadsbestuur neemt. De stad bouwt de middelen af die ze besteedt aan …

Op 5 december 2019, over deze onderwerpen: Financiën, Openbare ruimte

Slecht nieuws, de schuldafbouw zal in Mechelen niet de koers volgen die de meerderheid beloofde in haar bestuursakkoord. Ondanks een uitverkoop aan patrimonium, wordt slechts de helft van die eenmalige opbrengst voorzien voor schuldafbouw (zo ze al geïnd wordt). Waar het bestuursakkoord nog sprak …

Op 16 oktober 2019, over deze onderwerpen: Openbare ruimte, Veiligheid

De stad Mechelen ving de werken om van de binnenstad een fietszone te maken reeds maandag aan.Dit terwijl de gemeenteraad pas komende maandag een beslissing neemt over het reglement voor die zone. “Een opmerkelijk staaltje creatief omspringen met de regelgeving bij het Mechels stadsbestuur,” meent …