Milieu en duurzaamheid

Zorgvuldig omgaan met leefmilieu, energie en afval

Vlaanderen kent een hoge materiële welvaart en is tevens een van de meest dichtstbevolkte regio’s op onze planeet. Beide factoren leggen een zeer hoge druk op het leefmilieu. Daarom combineert de stad een ecologisch met een economisch verantwoord aankoopbeleid gaande van de aankoop van energiezuinige toestellen tot de aankoop van biologisch afbreekbare poetsproducten.

Milieu

Bij het koken in de Mechelse instellingen verhogen we het gebruik van lokale en seizoensgebonden producten, Meten is weten: Mechelen meet intensief de luchtkwaliteit op zijn grondgebied. Zo wordt duidelijk welke acties we op lokaal vlak kunnen ondernemen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Mechelen kiest consequent voor een geïntegreerd waterbeleid. Neerslag vasthouden en laten infiltreren is goed tegen wateroverlast maar ook goed voor het aanvullen van de dalende grondwaterniveaus.

Afval

Aangezien de stad verantwoordelijk is voor de organisatie van het ophalen, verzamelen en verwerken van afval heeft ze de zeer belangrijke opdracht haar burgers warm te maken en te informeren over afvalarm handelen. N-VA steunt het principe de vervuiler betaalt, met dien verstande dat huisvuilophaling een kerntaak van de stad is en nooit volledig kostendekkend zal kunnen worden gemaakt. Heel wat gezinnen beschikken echter over onvoldoende ruimte om thuis goed te kunnen sorteren. Met een sorteerstraatje op loopafstand verwijder je je afval zo vaak je wil. Mechelen organiseert ophaalrondes voor de roze vuilzakken.

Energie

Subsidies worden bepaald in functie van inkomen, subsidiëring door andere beleidsniveaus en energie –efficiëntie van de maatregel. Energie-efficiëntie is een criterium bij overheidsopdrachten en aankoopbeleid. ’s Avonds en ’s nachts verlichten we de stad zuinig maar efficiënt.

In de Woonwijzer kan je ook terecht voor info op maat over energiezuinig wonen, subsidies, een evaluatie van wat voor jou de efficiëntste energiebesparende maatregelen zijn en een berekening van wat jou dat netto kost na subsidies en fiscale tegemoetkomingen.

Nieuws over dit onderwerp

Een commissie voor de galerij

De stad lanceerde maandagnamiddag een herstartplan voor Mechelen. Waar het niet mogelijk was het voor de algemene raadscommissie te bezorgen aan de raadsleden, werd het wel in de namiddag al naar de …

In Mechelen verdwijnen meer bomen dan er bijkomen

Het aantal bomen in Mechelen gaat er op achteruit. Uit cijfers, opgevraagd door gemeenteraadslid Anne Delvoye, blijkt dat er ondertussen voor 32.551 m² aan kapvergunningen aangevraagd werd, terwijl er …