Veiligheid

De overheid, zowel op federaal als lokaal vlak, heeft de taak om de veiligheid van zijn burgers na te streven. Veiligheid is meer dan een goede werkende politie en justitie en vraagt een integrale aanpak: een veilig openbaar domein, goede verlichting, netheid van straten en preventiemaatregelen.

Concreet:

  • N-VA pleit voor de oprichting en ondersteuning van buurtinformatienetwerken (B.I.N.).
  • De opwaardering van de wijkagenten, een grondige kennis van de wijken draagt immers bij tot een veilige en leefbare woonomgeving. N-VA stimuleert voldoende contact en meer betrokkenheid tussen wijkagent en burger.
  • Mechelen heeft oog voor verkeersveiligheid. Een gericht optreden tegen onaangepast verkeersgedrag en gerichte controles op snelheid zijn noodzakelijk. Ook dit vraagt een integrale aanpak: veilige verkeersinfrastructuur (fietspaden, kruispunten,...).

Nieuws over dit onderwerp

41,5 miljoen euro voor fietsostrades

Het nieuwe Antwerps provinciebestuur (N-VA en CD&V) gaat de komende zes jaar in totaal 41,5 miljoen euro investeren in fietsostrades en bovenlokale fietsroutes. Dat is 14,5 miljoen méér dan tussen …

Permanente schoolstraat in omgeving Go Shil!

De schoolstraat aan basisschool GO Shil!, die op het einde van vorig schooljaar werd ingericht, wordt vanaf het begin van volgend schooljaar permanent. Door zowel de Louizastraat als het O.L …