Veiligheid

De overheid, zowel op federaal als lokaal vlak, heeft de taak om de veiligheid van zijn burgers na te streven. Veiligheid is meer dan een goede werkende politie en justitie en vraagt een integrale aanpak: een veilig openbaar domein, goede verlichting, netheid van straten en preventiemaatregelen.

Concreet:

  • N-VA pleit voor de oprichting en ondersteuning van buurtinformatienetwerken (B.I.N.).
  • De opwaardering van de wijkagenten, een grondige kennis van de wijken draagt immers bij tot een veilige en leefbare woonomgeving. N-VA stimuleert voldoende contact en meer betrokkenheid tussen wijkagent en burger.
  • Mechelen heeft oog voor verkeersveiligheid. Een gericht optreden tegen onaangepast verkeersgedrag en gerichte controles op snelheid zijn noodzakelijk. Ook dit vraagt een integrale aanpak: veilige verkeersinfrastructuur (fietspaden, kruispunten,...).

Nieuws over dit onderwerp

De Vesten, een participatietraject dat er geen was

Het klonk allemaal erg beloftevol bij de start van de legislatuur. Ongehinderd door andere partijen zou de Stadslijst (Open VLD, Groen en M+) de Mechelaar écht betrekken en ruimte maken voor échte …