Welzijn

Een sociaal beleid is veel ruimer dan armoedebestrijding.
Zowel degene die moeite heeft om financieel de touwtjes aan elkaar kan knopen, als het vinden van gepaste kinderopvang tijdens de vakanties, als mensen met een handicap die hulp nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving, en nog vele anderen met specifieke noden hebben recht op een sociaal beleid.

Concreet:

  • Om een toegankelijke en transparante informatie en dienstverlening op maat te realiseren een welzijnsloket in het sociaal huis.
  • N-VA pleit voor een zeer nauwe samenwerking tussen de stedelijke diensten die actief zijn op het welzijnsterrein.
  • Een actief beleid om sociale fraude te voorkomen en op te sporen.
  • Mechelen kent een hoog percentage van schoolse achterstand. Hoewel onderwijs een Vlaamse bevoegdheid is, meent N-VA dat de stad haar steentje kan bijdragen.
  • De kennis van het Nederlands is hierbij zeer belangrijk.
  • Het welzijnsbeleid is er op gericht dat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving zelfredzaam kunnen verblijven.
  • De dienstencentra worden de draaischijf voor ontmoetingen tussen Mechelaars en voor de informatieverspreiding van de stad aan de Mechelaar.
  • Het dienstencentrum als een belangrijk middel in de strijd tegen de vereenzaming van mensen in de stad.

Nieuws over dit onderwerp

Pleegkinderen krijgen kansentarief met UiTPAS

Het 80-tal pleegkinderen dat in Mechelen verblijft, krijgt vanaf volgend jaar recht op een UiTPAS met kansentarief. Daarmee krijgen ze tachtig procent korting bij alle UiTPAS-partners, onder meer het …