Welzijn

Een sociaal beleid is veel ruimer dan armoedebestrijding.
Zowel degene die moeite heeft om financieel de touwtjes aan elkaar kan knopen, als het vinden van gepaste kinderopvang tijdens de vakanties, als mensen met een handicap die hulp nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving, en nog vele anderen met specifieke noden hebben recht op een sociaal beleid.

Concreet:

  • Om een toegankelijke en transparante informatie en dienstverlening op maat te realiseren een welzijnsloket in het sociaal huis.
  • N-VA pleit voor een zeer nauwe samenwerking tussen de stedelijke diensten die actief zijn op het welzijnsterrein.
  • Een actief beleid om sociale fraude te voorkomen en op te sporen.
  • Mechelen kent een hoog percentage van schoolse achterstand. Hoewel onderwijs een Vlaamse bevoegdheid is, meent N-VA dat de stad haar steentje kan bijdragen.
  • De kennis van het Nederlands is hierbij zeer belangrijk.
  • Het welzijnsbeleid is er op gericht dat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving zelfredzaam kunnen verblijven.
  • De dienstencentra worden de draaischijf voor ontmoetingen tussen Mechelaars en voor de informatieverspreiding van de stad aan de Mechelaar.
  • Het dienstencentrum als een belangrijk middel in de strijd tegen de vereenzaming van mensen in de stad.

Nieuws over dit onderwerp

Anne Delvoye: "Eenzaamheid uit taboesfeer halen"

Gemeenteraadslid Anne Delvoye vraagt het Mechelse stadsbestuur om ook tijdens de nieuwe bestuursperiode aandacht te hebben voor vereenzaming. “Want niemand komt er graag voor uit, maar bij alle …

Geluidsmeter verplicht op feestjes

Om te voorkomen dat organisatoren van evenementen de opgelegde geluidsnormen nog met voeten treden, zet de stad sinds deze zomer vier geluidsmeters in. Door het volume te monitoren, wil de stad …

Prikkelarm moment op zomerkermis fel geapprecieerd

Luide muziek, flikkerende lichten, door de micro’s galmende stemmen van foorkramers om hun attractie aan te prijzen, … het zijn gangbare ingrediënten die kermisgezelligheid doen opleven. Evenwel niet …