Bestuurlijk toezicht fluit stad terug: géén Arabischtalige folders!

Op 23 maart 2010

Vlaams Volksvertegenwoordiger en Mechels Gemeenteraadslid Marc Hendrickx legde begin december bij de Gouverneur en bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur klacht neer tegen het gebruik van Arabischtalige folders door de stad Mechelen.

Stad Mechelen verspreidde toen immers, naar aanleiding van het Offerfeest, ééntalig Arabische folders, waar nergens uit bleek dat dit een vertaling was van een zelfde folder die bestond in het Nederlands (in bepaalde winkels en instellingen kon men trouwens alleen maar de Arabischtalige folder krijgen, wat minstens het vermoeden wekte dat de stad Mechelen communiceerde in het Arabisch).

Marc Hendrickx maakte als mandataris gebruik van het klachten-instrument omdat hij dit niet alleen tegen de taalwetgeving vond indruisen, daarenboven vond hij dit ook een compleet fout signaal naar de doelgroep toe en contra-productief ten aanzien van de inspanningen van de Vlaamse Regering inzake inburgering. Het Bestuurlijk Toezicht geeft Hendrickx hierin gelijk en fluit het stadsbestuur terug.

Hendrickx vroeg zich af hoe Schepen Ali Salmi, die het voortouw terzake nam (maar mét goedkeuren van Burgemeester Bart Somers en eerste Schepen Caroline Gennez), zou reageren als enkele andere doelgroepen en/of gemeenschappen in de stad, van andere nationaliteit en anderstalig, ook vertalingen van officiële communicatie zouden gaan vragen.

Dat het bestuurlijk toezicht nu laat weten dat dit fout was van de stedelijke overheid en dat de stad zich naar de toekomst toe moet onthouden van zulke handelingen, is voor Marc Hendrickx bemoedigend: “Ik werd voor rotte vis uitgescholden, Schepen Salmi vond mij bekrompen en op het racistische af en haalde andere voorbeelden aan om zijn groot gelijk te staven. Dit én de houding van Burgemeester Somers en eerste Schepen Gennez, die maar lieten begaan en niet optraden, het staat in mijn geheugen gegrift! Ik zet trouwens onverminderd mijn inspanningen met betrekking tot het Vlaams en Nederlandstalig karakter van de stad Mechelen voort.” , aldus Hendrickx.

Tot Schepen Ali Salmi: “De taal van uw gemeenschap is wat voor de overgrote meerderheid van hen betreft het Berbers en niét dat van de Arabische onderdrukker”.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is