Boerka's in Mechelen

Op 22 oktober 2005

N.a.v. het steeds meer verschijnen van dames in zgn. "boerka's" in het openbaar en in het Mechelse straatbeeld, zal ons gemeenteraadslid Marc Hendrickx op de volgende gemeenteraad vragen om onze politie te laten optreden.

Als een politioneel optreden kan in bvb. Antwerpen of enkele Limburgse gemeenten, dan moet dit ook bij ons kunnen.

De N-VA meent dat het wettelijk kader voorhanden is, in onze "politiecodex" staan immers volgende formuleringen :

  • Afd 24 : Vermommingen 24.1 Het is verboden zonder aannemelijke reden zich gemaskerd of onherkenbaar gemaakt te vertonen op de openbare weg of in openbare plaatsen.

  • 24.2 De vermomde personen mogen niet in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen, mogen geen personen lastigvallen en moeten zich op verzoek van daartoe bevoegde personen ontmaskeren of herkenbaar maken

U merkt weliswaar dat interpretatie mogelijk is, nl. wat is een aannemelijke reden en wie zijn daartoe bevoegde personen, maar dat mag er ons niet van weerhouden op te treden, integendeel !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is