Colomakerk

Op 28 december 2004

Heeft het CBS inderdaad beslist de bestaande kerk van St_Jozef-Coloma te slopen? En waarom? Wat zijn/waren de alternatieven? Zijn er geen tussenoplossingen zoals het kerkschip afbreken, maar de toren (die niet bouwvallig is) laten staan?Ik meen te weten dat de aktieve parochie niet afkerig staat tegen het afbreken van de kerk, omdat zij met een nieuwbouw een infrastruktuur willen bekomen die meer aangepast is aan het aantal praktiserende gelovigen en aan de "modernere" liturgie. (impliceert dat, dat er in een écht oude kerk of in de kathedraal b.v., geen moderne liturgie mogelijk is? – maar dat is natuurlijk geen vraag aan het college - )

Nochtans zijn er buurtbewoners en randgelovigen die de afbraak helemaal niet zien zitten. Ze beschouwen de kerk als een enig monument in de voor de rest nogal "alledaagse" wijk.

Daarenboven heeft de kerktoren toch ook een bakenfunktie. Vanop de Bruul kan je de typische spits over het station zien en ik heb al meermaals mensen in de stad, die hier vreemd waren, de weg naar het station gewezen met het zicht op die toren als leidraad.

Vermits parochies toch door de gemeenschap gesubsidieerd worden en kerken er toch niet alleen staan voor de bezoekers aan de zondagse mis, is de toekomst van deze kerk misschien toch een openbaar debat waard.

Kan het probleem rond Colomakerk geen onderwerp zijn voor een (ev. tegensprekelijk) debat van belanghebbenden in een raadscommissie (tegelijk een toetssteen voor een inspraakprocedure van de burger…)?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is