De zaak Beaulieu

Op 5 augustus 2001

U weet dat ik enkele jaren geleden een onderzoek voerde naar de eigenaars van (en hun bedoelingen met) het domein "Beaulieu" (een natuurgebied, destijds kasteel met parkje, gelegen tussen de Dijle en de Battelsesteenweg enerzijds, de sociale woonwijk "Bethaniënpolder" en de Neerweg anderzijds), wat mij zelfs -na op een spookadres te Amsterdam te zijn beland- tot op de Kaaimaneilanden (!) bracht.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakte dit onderwerp trouwens ook deel uit van het plaatselijk referendum dat de "VLD-VU-alliantie" in Battel hield. Een overgrote meerderheid van de Battelaars sprak zich uit voor het behoud en de bescherming van deze groene long (er doen immers al lange tijd allerlei geruchten de ronde over de meest diverse plannen van projectontwikkelaars e.d.m.).

Ofschoon het enkele maanden geleden in de gemeenteraad goedgekeurde structuurplan voormelde (bouw)mogelijkheid niet volledig uitsluit, is het toch met groot genoegen dat ik U inmiddels kan melden dat een eerste -, weliswaar bescheiden stap naar de bescherming en vrijwaring van dit domein is gezet, doordat de N.V. "AQUAFIN" (er is hiertoe trouwens al door een inspecteur van het (3-de) registratiekantoor Mechelen een proces-verbaal van schatting opgemaakt) over zal gaan tot de aankoop van 3 percelen, samen zo'n 150 are groot (alle drie de percelen zijn gelegen langs de Dijle, aansluitend op de sociale woonwijk "Bethaniënpolder" en ten kadaster gekend onder delen van Mechelen, 4-de afdeling, wijk F nummer 17. Twee percelen zijn gelegen in parkgebied terwijl het derde perceel in woonuitbreidingsgebied ligt), met het oog op de aanwending daarvan als waterwinningsgebied (of, in hun woorden, `bergbezinkbekken').

Meteen wordt het resterende deel minder groot en dus minder interessant voor projectontwikkelaars, past dit in de bescherming van het jaagpad langs de Dijle (zoals beoogd door de huidige bestuursmeerderheid), scoort Mechelen hier op ecologisch vlak en blijft er een bufferzone behouden tussen de sociale woonwijk "Bethaniënpolder" enerzijds, het toch iets of wat meer landelijker gelegen Battel anderzijds.

Het is alleszins mijn bedoeling dit dossier naar de toekomst toe nauwlettend te blijven opvolgen en de Battelaars hiervan op de hoogte te houden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is