Doe-mee-cratie in actie

Op 7 december 2013

Afgelopen zaterdag 23 november hielden we een ledenvergadering in de Kraanbrug, waar we met zijn vijftigen een geanimeerd debat hielden over de ontwerp-congresteksten. Niet minder dan 37 ingediende amendementen werden gedurende vier uur besproken. Er werd ook tegen een hels tempo gestemd, het Europees parlement was er niets tegen.

Speciale dank gaat naar Nicolaï Van Den Bogaert, onze trouwe secretaris, die niet alleen met het bestuurscomité de avond tevoren tot zowat middernacht alle ingediend materiaal nalas en op volgorde plaatste, maar dan ook nog eens de volgende ochtend vanaf 7 uur was begonnen om alles op overzichtelijke slides te zetten. Dat leidde tot zeer menselijke reacties toen een lid opmerkte dat er ergens een hoofdletter teveel stond.

Alles verliep eigenlijk zonder vlekjes en kamerlid Renilde Van Moer (op de foto tijdens de nabespreking met onze voorzitter Karl Vermaercke) zag dat het goed was. Nicolaï gaat het verslag en de amendementen die het gehaald hebben namens onze afdeling nu overmaken aan de congrescommissie.

Alle leden die aan het congres wensen deel te nemen, kunnen zich nog inschrijven via mijn.n-va.be. Meer details over het congres vinden jullie op www.veranderingvoorvooruitgang.be.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is