Franstalige publiciteit voor een "Conférence des femmes" in Mechelen ?!!

Op 18 augustus 2008

Niet zo gek lang geleden viel publiciteit in menig Mechelse brievenbus van "The New Wine Church" voor een "Conférence des Femmes" in Mechelen (Liersesteenweg 38), op het adres van hun aldaar gevestigde "kerk". Zoook bij N-VA gemeenteraadslid Marc Hendrickx.

MH: "Via het nr. 0486/054207 kon bijkomende (Franstalige) uitleg
bekomen worden, door een verantwoordelijke van de organisatie Doch ik
heb vooral met hand en tand uitgelegd dat Mechelen ééntalig Nederlands
is en moet blijven, en dat we Franstalige gebedsvieringen, seminaries
e.d.m. kunnen missen als de pest."

 

"Blijkbaar kent de organisatie de taalkundige indeling van ons land
niet, en blijkbaar wil men zich er ook niet aan aanpassen.  De vele
Afrikaanse migranten woonachtig in de Mechelse regio die men hoopt te
bereiken met deze "Conférence", zijn er echter niet mee gebaat dat
abstractie wordt gemaakt van een realiteit waar men zich om integratie-bevorderende redenen best naar schikt.
 
Integratie loopt steeds en in de eerste plaats via het zich eigen maken
van de streektaal, van de taal van de overgrote meerderheid van je
mede-bewoners.
 
Als mensen zich in Mechelen komen vestigen en beweren zich hier te
willen ontplooien, ja zelfs hun toekomst willen uitbouwen, mag toch
verondersteld worden dat ze dan ook respect opbrengen voor het Vlaams-
en Nederlandstalig karakter van onze streek?  Als zij zich willen
integreren in onze gemeenschap -wat wij toch mogen verlangen-, dient
dat toch te gebeuren in de taal van onze gemeenschap, en toch niet in
een andere taal?"
 
Marc Hendrickx liet via  vermeld telefoonnummer ook weten bereid te zijn om naar de toekomst toe mee te helpen aan de
opmaak van Nederlandstalige folders en publiciteit voor
Nederlandstalige bijéénkomsten." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is