Gemeenteraad van 12500 euro

Op 2 juli 2003

Het bestuur van de Mechelse N-VA zag gisterenavond niet in waarom haar gemeenteraadsleden Bart DE NIJN en Marc HENDRICKX vrijdag e.k. bij de extra-gemeenteraad die is gepland met het oog op de benoeming van dhr. Johan TIMMERMANS (VLD) tot schepen, anders zouden stemmen als vorige week woensdag (toen zij beiden tegen stemden).

Vooreerst blijft de N-VA er bij dat van haar onmogelijk kan verwacht worden een figuur te steunen die zelf, namens voormalig alliantiepartner VLD, zijn handtekening zette onder een ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk akkoord dat bij een volgende schepenwissel het schepenmandaat zou toekomen aan de N-VA, doch die later dat gegeven woord strikt eenzijdig introk (eenieder zal zich herinneren dat zelfs nadat de N-VA had bekendgemaakt uit de alliantie te treden, plaatselijk VLD-voorzitter TIMMERMANS nog verklaarde op de nationale TV-zenders dat de VLD haar woord zou gestand doen en de schepenzetel zou toekomen aan de N-VA, tot hij 2 dagen later die verklaring introk).

Vervolgens wijst de N-VA er op dat zij net als vorige week, overeenkomstig haar consequente – en rechtlijnige manier van politiek bedrijven, in alle openbaarheid zegt tegen te zullen stemmen, ook al omdat coalitie-partners VLD, CD&V en AGALEV al van bij aanvang van dit probleem gesteld hebben niet te zullen rekenen op de stemmen van de N-VA: dat het vorige week mis liep is dus niet ingevolge het stemgedrag van de N-VA, doch is ingevolge een intern conflict bij één van de andere meerderheidspartijen. Mocht het vrijdag opnieuw mis lopen, dan is dat opnieuw niet alleen ingevolge het stemgedrag van de N-VA, maar eveneens opnieuw ingevolge interne problemen bij VLD, én/of CD&V, én/of AGALEV.

Eveneens wordt door de N-VA in herinnering gebracht dat heel de heisa is ontstaan omdat Burgemeester SOMERS absoluut weg wou en iedereen tot op het allerlaatste moment op de mouw spelde dat dit niet zou gebeuren. Zijn aantreden als minister-president werd niet voorafgegaan door een inlichten van de andere meerderheidspartners, laat staan door een uitwerking van een solide -, toekomstgerichte oplossing. Of om het even, tegen onze gewoonte in, in het frans te zeggen: "Après moi le déluge" (dat was zijn ingesteldheid enkele weken geleden, dat hij thans niet komt klagen dat er problemen zijn…).

Tenslotte vindt de N-VA het spijtig dat niet is ingegaan op haar vraag tot uitstel van de stemming rond het waarnemend schepenambt. De grote vakantie staat voor de deur, de politieke drukte luwt, het is geen plicht om een waarnemend schepen aan te stellen en de 4 meerderheidspartijen zouden best wel wat kalmte kunnen gebruiken om de violen opnieuw af te stemmen op elkaar. Thans de stemming toch laten doorgaan is spelen met vuur. Met duur vuur…: een simpele berekening leert ons –en dat mag de Mechelaar van ons best weten- dat deze gemeenteraad (met slechts één punt op de agenda) een gemeenteraad van maar liefst 12.500 EUR zal zijn (zitpenningen, overuren personeel en politie, en 2 maand loon voor de toekomstige schepen) !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is