Leest heeft recht op een eigentijdse en verkeersveilige brug

Op 9 december 2005

De deelgemeente Leest en de bewoners van de Leestse stwg. zijn opnieuw de dupe van verkeershinder door wegeniswerken aan de Gentsesteenweg. De brug in Leest over de Zenne, die slechts voorziet in één rijvak, verhoogt de lokale wrevel. Onder impuls van hun lijsttrekker, Karel Van Butsel, wil het kartel CD&V / N-VA Mechelen daarom zo snel mogelijk een noodbrug aangelegd zien, zodat Leest iets minder "afgesneden" staat van Mechelen."Onze Mechelse dorpen en wijken zijn échte parels, die dan ook maximaal toegankelijk moeten zijn. Daartoe zijn een verkeersveilige brug en een dubbele rijrichting noodzakelijk " stelt Karel Van Butsel. "Met een actie om dit probleem onder de aandacht te houden, en een petitie onder de Leestenaars, willen we als kartel de oproep van de Leestenaars en de inspanningen van de stad extra ondersteunen, en ook een definitieve oplossing forceren" aldus nog Van Butsel.

De Mechelse fusiegemeente Leest is inderdaad opnieuw geconfronteerd met ernstige verkeersproblemen door de werkzaamheden aan de Gentsesteenweg. Deze langdurige werken, met bijhorende omleidingen en tijdrovende files, zijn de lokale en Mechelse CD&V mandatarissen niet ontgaan. Om de verkeershinder maximaal te beperken voor de Leestenaars, is Leo Stevens, CD&V-schepen van openbare werken, in overleg met het stadsbestuur en de andere schepenen, op zoek naar een noodbrug om verkeer in beide richtingen mogelijk te maken. Zowel met het Belgische leger als met het bestuur der Zeeschelde wordt momenteel onderzocht hoe dit zo snel mogelijk kan verwezenlijkt worden.

Het kartel CD&V/N-VA Mechelen volgt dit dossier op de voet op, en hoopt eerstdaags de nodige goedkeuringen te mogen vaststellen. Maar het kartel wil verdergaan. Het ijvert tevens voor een permanente oplossing die de noodbruggen overbodig maakt. Mobiliteit in de stad én in de deelgemeenten is één van de grote bekommernissen van het kartel. "De huidige brug, die oorspronkelijk als noodbrug dienst deed, is sinds lang een doorn in het oog van veel Leestenaars. Het dorp heeft recht op een eigentijdse en verkeersveilige nieuwe brug die de bereikbaarheid van Leest garandeert," stelt Ward Leemans, voorzitter van CD&V Leest en zelf geboren Leestenaar. Om de vragen van de Leestenaars te ondersteunen organiseert het kartel CD&V / N-VA Mechelen een petitie onder de Leestenaars, die de oproep voor zowel een nood- als permanente oplossing kracht kan bijzetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is