Mechels bedrag uit verkeersboetefonds amper 369.280 EURO

Op 16 juni 2004

Op maandag 14 juni ll., "toevallig" vlak na de verkiezingen, verschenen in het Staatsblad (overeenkomstig het Ministerieel besluit van 9 juni 2004 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat aan de politiezones) de respectievelijke bedragen die de verschillende politiezones ontvangen uit het verkeersboetefonds. Volgens de verkeersveiligheidswet van vorig jaar krijgen de politiezones die een verkeersveiligheidsovereenkomst afsluiten met de federale overheid immers een bedrag uit dat verkeersboetefonds.

Dit jaar is er in totaal zo'n 41,8 miljoen euro te verdelen onder de 196 politiezones. De 118 Vlaamse politiezones verdelen 23.887.252 euro onder elkaar (57,09% van het totale bedrag, wat op het eerste zich niet echt discriminerend lijkt (118/196 = 60 %, Vlamingen binnen België ook een kleine 60 %)). Deze verdeelsleutel voor dat fonds was al een tijdje vastgelegd door de federale regering (KB van 3 mei 2004).

Na de goedkeuring van de overeenkomsten zullen de politiezones meteen een voorafbetaling van 50% van de toegewezen middelen krijgen. De andere helft zal in januari 2005 worden uitbetaald. Voor de politiezone Mechelen gaat het in totaal om een bedrag van 369.280 EURO (zie ook op poldoc), een bedrag in de orde van grootte van pakweg landelijke politiezones als deze van Andenne en Eghezée, wat op z'n zachtst gezegd al tot nadenken stemt (het is amper 1,5 procent van het totale Vlaamse pakket en niet eens 0,9 procent van het totale Belgische pakket).

Als men daarenboven weet dat drie vierde van alle boetes in België worden opgelegd in politiezones van het Vlaamse Gewest (zo zijn er bvb. tientallen keren meer flitspalen in Vlaanderen dan in Wallonië), én dat bovendien de graad van seponering in Wallonië vele keren groter is dan in Vlaanderen, dan wordt de Vlaming en de Mechelaar dus... drie keer beboet: een eerste keer bij de boete zelf (véél meer kans om beboet te worden), één keer bij de veel kleinere kans tot seponering, en een derde keer bij de verdeling van de opbrengsten uit het boetefonds (Walllonië dat veel meer int dan dat er boetes worden uitgeschreven).

Dat is iets dat de Mechelaar ook mag weten!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is