Meerderheid fopt zichzelf

Op 19 december 2007

Hoewel de oppositie na de schandelijke vertoning van meerderheid op de vorige gemeenteraad alle reden had om wat minder lief te zijn voor die meerderheid, werd door CD&V/N-VA vóór aanvang van de gemeenteraad toch besloten niet te gaan voor een procedurele aanpak. Nochtans, zo bleek vandaag alweer, is dit wellicht de enige manier om Somers aan zijn verstand te brengen waar het in zijn voorzitterschap van de gemeenteraad fout loopt. Toch hebben we opnieuw gekozen voor het inhoudelijke debat over de verschillende punten, en voor constructieve voorstellen en een positieve benadering van de verschillende door de meerderheid geagendeerde punten. Maar eerlijk, en jammer genoeg: na vandaag moeten we ons opnieuw de vraag stellen of we niet te lief zijn voor deze chaotische meerderheid.

Al snel werd namelijk duidelijk dat de meerderheid zélf op spelletjes uit was bij gebrek aan inhoudelijke onderbouw. Een mooie illustratie hiervan was het door Somers ingediende amendement op de stedelijke afbakening van Mechelen. Een afbakening waar hij zelf mee verantwoordelijk voor is, en waarvoor hij nu plots selectief én te laat het tegenovergestelde voorstelt van het eigen stedelijk advies. Een complete schizofrenie maakt zich dus van hem meester. Waarvan akte. En waarvoor enig begrip. Het is immers niet gemakkelijk én voorzitter van de gemeenteraad én burgemeester (én nog zovele andere functies) correct te blijven combineren.

Een ander voorbeeld van de “spelletjeslust” van de meerderheid werd geleverd tijdens de toegevoegde punten en vooral bij de ingediende vragen. De coalitie wenst namelijk vanaf nu nog enkel mondeling te antwoorden op de vragen van de oppositie. Ondanks vroegere engagementen om ook een schriftelijke neerslag te bezorgen. Maar de schuldigen, dat zijn voor Somers natuurlijk weer de ambtenaren, dit keer het managementcomité. Wij zijn echter niet onnozel. Het signaal was duidelijk: Somers en co willen de oppositie elke goesting ontnemen om nog vragen van Mechelaars in de gemeenteraad te stellen, en willen bovendien voorkomen dat de antwoorden die ze geven op papier staan. Ze schamen zich met andere woorden over hun eigen beleid en antwoorden. Het gevolg van deze onzinnige maatregel: ellenlange antwoorden en een gemeenteraad die tot +/- 4.00 uur duurt.

Een lange gemeenteraad? Niet lang genoeg. Want de meerderheid werd het slachtoffer van haar eigen spelletje: ze was niet meer in aantal voor de besloten zitting, en kon dus een aantal punten niet meer afhandelen. Opnieuw blijkt dus waar deze meerderheid vooral niet mee bezig is: beleid voeren ten voordele van de Mechelaars. De te krappe meerderheid ging vandaag weer serieus op haar bek.

Hoe lang kan deze chaotische situatie in Mechelen nog blijven duren??? Mechelen verdient beter dan deze paarse soap.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is