Meerkost van 25% voor eenvoudige renovatie Keldermanszaal?

Op 22 februari 2010

N-VA gemeenteraadslid Marc HENDRICKX stelt zich serieuze vragen bij meerkost van 25 % voor eenvoudige renovatie van een zaal in het stadhuis! Morgen, dinsdag 23/02, staat bij punt 29 van de gemeenteraad de vraag tot goedkeuring van de eindafrekening van de werken tot inrichting van de "Keldermanszaal" in het stadhuis geagendeerd.

Hendrickx wijst nog eens op de pijnlijke en weinig respectvolle gewoontes van dit stadsbestuur om de punten van de gemeenteraad reeds op voorhand naar de pers te lekken en te omkaderen, anders dan -wat in een democratische samenleving het geval zou moeten zijn- de leden van de gemeenteraad hierover te laten discussiëren. Het Collegebesluit van eind januari laatstleden, waarbij de meerkost van ruim € 43.000 (op een initieel bedrag van bijna € 172.000) zondermeer werd goedgekeurd, zal nu worden voorgelegd.

Toegewezen aan een aannemer uit Schilde voor € 171.947,37 komt het eindplaatje nu op € 215.059,87(zonder BTW ) of dus maar liefst 25 % meer.
Marc Hendrickx: "De motivatie die het stadsbetuur hieraan geeft is zeer bedenkelijk: omdat er op BW11/2009 nog een saldo overblijft van € 53.000 is dit OK en daarmee is de kous af, er hoeven daar geen bedenkingen bij te worden gemaakt of opmerking over te worden geformuleerd! Er is ergens begrotingstechnisch nog wat geld over op een totaal andere post en daardoor kan dit potje gedekt blijven, zo komt mij dit over..."

De vraag of dit nog "ernstig" te noemen valt dringt zich op. Hendrickx vraagt zich af hoe het komt dat zulk dossier, voor een zoveelste keer op rij, weer zo significant kon mis- en uit kan de hand lopen? Maar ook: "waarom konden trouwens de eigen technisch geschoolde personeelsleden van de stad dit project (volgens het C.B.S.) niet aan en diende dit te worden uitbesteed aan een privé-aannemer?"

"Op welke wijze denkt men deze meerkost te gaan recupereren op korte termijn? Waarschijnlijk niet door dhr. Schepen SALMI deze zaal ter beschikking te laten stellen van zijn getrouwen en vrienden want dit levert de stad niets op..." vraagt Hendrickx zich af!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is