Mijnheer de burgemeester: hou zondag 9 mei alvast vrij

Op 27 april 2004

De Mechelse N-VA heeft met verbazing, maar tegelijkertijd ook vreugde, kennis genomen van het standpunt van waarnemend Burgemeester ANCIAUX (VLD) betrekkelijk de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

ANCIAUX liet afgelopen weekeinde weten dat als de weerspannige colleges van burgemeester en schepenen uit de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door de rechtbank zouden veroordeeld worden, hij zelf de kieslijsten voor de Europese verkiezingen niet zou vrijgeven.Dappere taal, maar... Nu acht de Mechelse N-VA justitie wel erg hoog, en namen wij kennis van de snelheid waarin deze o.m. in het Vlaams Blok-proces oordeelde, maar denken dat deze nog voor 13/06 e.k. de burgemeesters en schepenen zouden veroordelen, is écht wel overdreven.

Waarom ANCIAUX zo'n uitspraak deed, weten wij niet, al vinden wij wel dat hij beter intern zou aandringen op een kordate behandeling van deze problematiek door zijn partij, die immers tegelijkertijd warm en koud blaast. Nochtans hopen wij dat hij het terzake erg goed meent, en verzoeken wij hem via deze weg alvast om zondag 9 mei e.k. te willen vrijhouden.

Die voormiddag (11 u.) gaat immers te Halle een nationale protestbetoging (start: Possozplein) door (onder het motto: "steun de burgemeesters"), waaraan ook de Mechelse N-VA zal deelnemen.

Als ANCIAUX het echt meent, is hij daar ook. En brengt hij ineens ook minister-president SOMERS mee.

Bij vervoersproblemen stellen wij ons graag kandidaat om hem/hen een lift te geven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is