N-VA-Gemeenteraadsleden Bart De Nijn en Marc Hendrickx kritisch over begroting

Op 14 december 2011

Gisterenavond, dinsdag 13 december, werd op een extra-gemeenteraad in grote contouren de begroting voor 2012 toegelicht, een begroting die door Luc Buelens (financieel expert van de stad en assistent van de stadsontvanger) werd omschreven als "de moeilijkste van mijn 29 dienstjaren"...

N-VA-gemeenteraadsleden Bart De Nijn en Marc Hendrickx stellen vast dat de meerderheid nu geconfronteerd wordt met haar jarenlange verbrassing van publieke middelen, de bodem van de stadskas is bereikt. We gaan de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten en dat is geen leuke boodschap naar de Mechelaars toe, maar wel een eerlijke. De N-VA pleit dan ook volop voor soberheid!

Marc Hendrickx: "Het is hemeltergend dat in deze onzekere crisistijden opnieuw voor maar liefst 10 miljoen leningen aangegaan worden, vergeet immers niet dat de uitstaande schuld tot op heden al op 117 miljoen beloopt en voor 2014 en dus het nieuwe team -wie dat ook moge worden- al een lening van 12 miljoen staat ingeschreven (voor het stationsproject)".

Bart De Nijn: "Toch straf dat Paars-Mechelen ook nu weer geld zoekt door uitverkoop te houden: eigendommen worden verkocht voor om en bij de 10 miljoen euro, om zo de tekorten weg te werken. Maar dat bljft natuurlijk niet duren, ooit is er geen ten gelde te maken eigendom meer".

Door onder andere de doorschuiving van de pensioenfactuur zullen de Mechelaars voelen hoe Di Rupo ook in hun zakken zit, maar Bart Somers en Caroline Gennez spraken in Brussel hun vertrouwen uit in deze man !

Het departement "samenleving" is de grote "verliespost" voor de stadskas en ook daar blijkt volgens De Nijn en Hendrickx dat Paars-Mechelen niet echt durft te snoeien: "geld uitdelen, aan iedereen wat, zonder structureel te durven snoeien getuigt niet echt van erg veel politieke moed. En we zijn bang voor de lijken die nog uit de kast gaan vallen !"

Eén positieve noot is dat men meer wil besparen dan dat men met nieuwe belastingen komt (zo werd gisteren gesteld dat het management-team tot op de bodem zal moeten gaan om toch nog de hen opgelegde besparingen te vinden), maar dat is in een verkiezingsjaar natuurlijk te verstaan...

En dat er minder belastingontvangsten zijn door de groeivertraging der economie, is een fenomeen waar men rekening moe(s)t mee houden !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is