N-VA Mechelen bevraagt weggebruikers Plaisanceplein: 80 % negatief

Op 23 december 2011

Vanmorgen (vrijdag 23 december 2011) was N-VA Mechelen aanwezig met een 10-tal bestuursleden en mandatarissen om het verloop van de ochtendspits te bekijken en om de weggebruikers te bevragen. Kan een kruispunt dat voor 1,3 miljoen is heraangelegd onveiliger zijn dan voordien, was de centrale vraag waar we een antwoord op wilden vinden.

We deelden een briefje uit met onze eerste analyse en spraken de mensen die voor een van de talrijke lichten stonden te wachten aan over hun ervaringen met de nieuwe verkeerssituatie. Een 50-tal namen ook de tijd om een korte vragenlijst in te vullen. De schriftelijke reacties bevestigden de mondelinge antwoorden: 80 % gematigd tot ronduit negatief, 20 % matig tot tevreden.

Belangrijkste punten van kritiek:
- Veel onduidelijkheid
- Verkeerslichten leiden tot hogere snelheden
- Lange wachttijden voor voetgangers, 2 keer voor lichten (ook in regen)
- Te veel verkeersborden
- In Stuivenbergvaart wordt sneller gereden (auto’s) als mensen groen licht zien
- Geen zebrapad + stoep om vanuit centrum naar Dessainlaan te gaan
- Als brug open is, kunnen auto’s die niet over de brug moeten toch niet door
- Markeringen onduidelijk + deels al uitgewist
- Brusselsesteenweg heel lang rood, stimuleert sluipverkeer
- Veel te kleine wachtruimte voor fietsers en voetgangers

Punten die wel gewaardeerd worden:
- Mooie aanleg
- Enkele ouders met kinderen vinden de centrale oversteek van Dessainlaan naar centrum met verkeerslichten veiliger

Op basis van onze vaststellingen kunnen we meegeven dat:
• De routes van de vuilniswagens nog niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie, met gevaarlijke maneuvers tot gevolg
• Fietsers en voetgangers bewust, maar ook onbewust verkeerslichten en routes negeren
• Dessainlaan naar centrum: linkse oversteek wordt vaakst gebruikt, maar zeer veel conflicten met afslaand verkeer uit Brusselsesteenweg en Dessainlaan
• Hoofdroute heeft lang groen, maar capaciteit wordt zeer beperkt benut door te veel afslagbewegingen
• Buiten de spits is er weinig verkeer en staan de verkeerslichten eigenlijk niets te doen

We hebben ook een raadsel opgelost: hoewel het technisch nauwelijks mogelijk lijkt om met een auto vanuit de Stuivenbergvaart linksaf te slaan richting Brusselpoort, blijkt dit wel degelijk de bedoeling. Er is zelfs een ontruimingspijl (groen pijl-licht) aangebracht die deze beweging extra vlot moet laten verlopen. Alleen … vanop het linksafvak is die niet te zien, want verstopt achter een verbodsbord!

Conclusie: zowel uit de bevraging van de weggebruikers als uit onze eigen vaststellingen kunnen we alleen maar stellen dat deze heraanleg een dure miskleun is, die niet eenvoudig te herstellen is.

Meer info:
Marc Hendrickx - Karl Vermaercke & Werkgroep Mobiliteit: autoluw [at] N-VA-mechelen.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is