N-VA Mechelen kent bestuursfuncties toe

Op 3 april 2013

Op 27 april 2013 kende het bestuur van N-VA Mechelen de algemene bestuursfuncties toe. Na de verkiezing van voorzitter Karl Vermaercke en ondervoorzitter Bart Roosen op 3 maart werd het kernbestuur aangevuld met de volgende mensen:

- Secretaris: Nicolaï Van den Bogaert
- Penningmeester: Marcel Ellegeest
- Organisatieverantwoordelijke: Anthony Giraud
- Materiaalmeester: Andy Hofer
- Ledenverantwoordelijke: Walter Swinnen
- Communicatieverantwoordelijken: Marc Hendrickx & Freya Perdaens

Met de aanvulling door deze functies kan N-VA Mechelen in de toekomst nog meer inzetten op het contact met de Maneblussers.

Als grootste partij in de meerderheid zal N-VA Mechelen zich de komende jaren ook volop toespitsen op het beleid van de stad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is