N-VA heeft vragen bij gezamenlijke aankoop stookolie !

Op 13 oktober 2008

De Mechelse N-VA verneemt de intentie van een aantal beleidsverantwoordelijken om over te gaan tot een prijsaanvraag voor een grootse gezamenlijke aankoop van stookolie. Op het eerste zicht niets mis mee natuurlijk, doch we moeten ons toch afvragen of daar ook niet minder positieve kanten aan verbonden zijn.
De grote hoeveelheden waarvoor prijs zal worden gevraagd, en die nadien
zullen worden geleverd, kunnen tot ernstige prijsfricties aanleiding
geven, die marktverstorende gevolgen kunnen hebben.
 
De grote hoeveelheden die zullen moeten worden geleverd, maken het voor
kleine (en vaak lokale) handelaars sowieso onmogelijk om mee te dingen,
nog los van het feit van de negatieve gevolgen die deze handelaars
zullen gaan ondervinden (minder vraag wegens al geleverd door de
gezamenlijke actie).
 
Ook het imago van de brandstofhandelaar is in het gedrang: alsof deze
mensen allemaal poenpakkers zijn, die om het meest vragen voor hun
product aan de "arme" consument, zonder bekommerd te zijn om de
dienstverlening.
 
OCMW-raadslid Kathleen De Wolf en gemeenteraadslid Marc Hendrickx, vragen namens N-VA Mechelen dan ook om erg voorzichtig om te springen met
deze intentie. N-VA Mechelen zal dan ook waakzaam toezien op de komende
initiatieven dienaangaande...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is