N-VA vraagt dat schepen LAMON iedereen gelijk behandeld

Op 5 november 2005

De Mechelse N-VA verneemt dat de v.z.w. "Heemkunde Vlaanderen" een verdieping wil huren van het historische gebouw "De Zalm" (op de Zoutwerf te Mechelen), wat een goede zaak lijkt.

Voormelde v.z.w. verricht erg veel goed werk ten dienste van de stad (opzoekingen, onderzoek, e.d.m.) en kampt thans blijkbaar met plaatsgebrek.

De v.z.w. biedt zelf aan om huur te betalen, en de stad denkt er aan voor 2006 een bedrag van 2000 EUR aan te rekenen, vanaf 2007 maar liefst 4000 EUR plus nutsvoorzieningen.

Eén en ander staat in schril contrast met de vele verenigingen allerhande die voor een symbolisch bedrag van amper 150,- EUR / jaar (inclusief nutsvoorzieningen ! ! !) een lokaal -dat soms zelfs véél groter is dan pakweg een verdieping in een gebouw als "De Zalm"- van de stad krijgen aangeboden, maatregel die bij gemeenteraadslid Marc HENDRICKX al meerdere keren tot tussenkomsten in de gemeenteraad aanleiding gaf. "Dit bevordert het zorgzaam omspringen met gemeenschapsgoed niet, integendeel" aldus Marc HENDRICKX "en één en ander zal ook niet leiden tot rationeel energiegebruik of bvb. een sober telefoonverkeer". Bovendien was er in het verleden zelfs al een schoolvoorbeeld van misbruik, door een v.z.w. die zelf eigendom had doch het verhuurde een lokaal toe te kennen betaald door de stad, wat leidde tot een vraag van HENDRICKX om te sleutelen aan het beleid dienaangaande.

Op de laatste gemeenteraad, vorige week, ging bevoegd schepen LAMON in op de zoveelste tussenkomst van Marc HENDRICKX over zulk een punt (deze keer m.b.t. de v.z.w. "MOOJ"), expliciet stellende dat hij niet van zijn politiek terzake zou afwijken en dat HENDRICKX spijkers zocht op laag water.

De Mechelse N-VA vraagt zich heden af wat de schepen thans zal doen: óf zijn politiek terzake blijven volgen en dus niet ingaan op het aanbod van de v.z.w. "Heemkunde Vlaanderen" om zelf huur te betalen, óf een uitzondering toestaan op zijn politiek terzake en de v.z.w. (die nochtans erg veel goed werk levert voor de stad) toch laten betalen (en veel).

Wordt zonder twijfel vervolgd, al was het maar omdat gemeenteraadslid Marc HENDRICKX de schepen hierover het vuur aan de schenen zal blijven leggen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is