N-VA wil verder gaan in dossier jeugdhuis ''Rzoezie''

Op 30 november 2005

N.a.v. het bekend raken van de klacht die het College van Burgemeester en Schepenen zal indienen tegen de mensen van jeugdhuis "RZOEZIE", willen wij laten weten dat wij als partij steeds gevraagd hebben (veel) meer controle uit te oefenen op de totale organisatie van dit jeugdhuis (de laatste gemeenteraad dat dit punt op de agenda stond stemden wij zelfs tegen het zondermeer verstrekken van subsidies aan het jeugdhuis, toen vonden de andere meerderheidspartijen het niet nodig een aantal strikte voorwaarden vast te leggen (een aantal vrijblijvende richtlijnen niet te na gesproken)).Burgemeester SOMERS laat nu weten dat hij enkel de ge-intervieuwden viseert, wij herhalen dat wij de volledige organisatie van "RZOEZIE" onder de loep willen nemen.

Het kan niet dat de verantwoordelijken van dit jeugdhuis, dat jaarlijks vele tienduizenden euro's ontvangt van én stad én provincie én Vlaamse Gemeenschap kan blijven spuwen in de hand die haar zo gul bedeelt: duidelijke - en bindende afspraken, ook naar hun communicatie toe, dienen thans te worden gemaakt.

Wat baten immers alle gelden en alle inspanningen als enkele verantwoordelijken steeds weer opnieuw de confrontatie zoeken en de jonge migranten opjutten?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is