Nieuwe formule eedaflegging

Op 28 december 2006

Op 02/01 e.k. zal ook in Mechelen de nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd, met de voorafgaandelijke eedaflegging der gemeenteraadsleden.

 

Herkozen gemeenteraadslid Marc Hendrikx (N-VA) is alvast blij dat de tekst ("Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen") is aangepast, anders dan de vroegere formule ("Ik zweer getrouwheid aan de Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van het Belgische volk").Exact 6 jaar geleden dagvaardde Marc Hendrickx, beroepshalve zelf advocaat, de Belgische staat, omdat hij als overtuigd republikein en Vlaams (volks)nationalist trouw moest zweren aan een instelling die hij politiek meent te moeten bestrijden -het Koningshuis- en zijn geloof moest uitspreken in een Belgisch volk, terwijl er volgens hem slechts hoogstens een Belgische bevolking bestaat, naast een Vlaams en een Waals volk. Marc Hendrickx achtte één en ander in strijd met het grondwettelijk verankerde gelijkheidsbeginsel.

De opgestartte procedure leidde tot een arrest van het Arbitragehof, waarna toenmalig minister-president De Wael zowel als zijn opvolger, mede-Mechelaar B. Somers zich uitspraken vóór een aanpassing van de eedformule zoals gewenst door Marc Hendrickx en vele medestanders.

Het was echter wachten tot de aanstelling van Minister Geert Bourgeois, die terstond de oubollige eed liet aanpassen tot wat de tekst thans is.

Marc Hendrickx (N-VA) is thans dan ook een tevreden man: "de procedure-slag heeft dus wel degelijk iets opgeleverd, was echt niet louter symbolisch en was me dus de financiële kost meer dan waard".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is