Ontoelaatbaar gedrag Schepen Salmi

Op 1 oktober 2009

Enkele Mechelse moslima's startten een petitie op  tegen hoofddoekenverbod op school en worden daarin gesteund door schepen van Diversiteit en Gelijke Kansenbeleid Ali Salmi.  SALMI sprak zeer affirmatief zijn steun uit hiervoor en bovendien  benadrukt hij dat hij de mening is toegedaan dat moslims in Mechelen al jaren niet aanvaard worden.

"Een zeer gevaarlijke - en zelfs onwaardige uitlating van een Schepen...:" zo vindt N-VA gemeenteraadslid Marc Hendrickx.  "Eigenlijk roept Schepen SALMI onrechtstreeks op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, een ongeziene -, ongeoorloofde - en volstrekt onaanvaardbare daad.", aldus Hendrickx.

Marc Hendrickx: "Men kan een politieke mening hebben en deze
willen ventileren, ik heb daar niet het minste probleem mee.  Maar op
een debat over het hoofddoekenverbod eergisterenavond (gemeenteraad)
uitblinken door als vermoord te zwijgen en dan 's anderendaags
(notabene middels ontoelaatbaar gebruik van een zaal in een
overheidsgebouw) zijn steun uit te spreken voor een politiek geladen
actie, dat is er -zeer- ver over."

"Burgemeester SOMERS gebaart inmiddels van
krommen aas.  Ik roep hem bij deze echter op zijn verantwoordelijkheid
op te nemen en zijn Schepen onmiddellijk de wacht aan te zeggen, in de
(ik geef toe, wellicht ijdele) hoop dat het gezond verstand weerkeren
kan.  Tegelijkertijd zal ik hem vragen welk tarief deze actiegroep
heeft betaald om (volstrekt ten onrechte) gebruik te maken van de zaal
in het stadsgebouw "De Zeeridder" (en, zo niets betaald is (wat met een
aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zo is), of Schepen SALMI
dat dan wel zal betalen) .  Ik zal Burgemeester SOMERS herinneren aan
de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 juni
2009 en het besluit van de gemeenteraad van eergisteren (punten 17 en
18) om de vergaderzalen in/op het stadhuis en "De Zeeridder" niet meer
ter beschikking te stellen voor extern gebruik.  Bovendien beraad ik me
er over om klacht neer te leggen bij de Provinciegouverneur wegens het
zeer duidelijk overtreden van de eigen stadsreglementering, door
hemzelf goedgekeurd, door Schepen SALMI."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is