Politieke kaarten in Mechelen herschud

Op 15 juni 2005

CD&V en N-VA gaan samen naar de verkiezingen 2006: voor de inhoud

De partijbesturen van CD&V en N-VA hebben in hun vergadering van 14 juni beslist om samen naar de verkiezingen te gaan. De samenwerking stoelt op een grote eensgezindheid rond de prioriteiten voor Mechelen, en de manier waarop deze ingevuld moeten worden.

Beide partijen erkennen dat Mechelen er de voorbije bestuursperiode sterk op vooruit is gegaan, en willen de elementen die daartoe bijgedragen hebben nog versterken. Hierbij wordt expliciet gedacht aan het integraal veiligheidsbeleid, het baanbrekend onderwijsbeleid, een woonbeleid dat aandacht heeft voor de sociale mix en een sociaal beleid dat de middelen heroriënteert naar diegenen die ze het meest nodig hebben. Ook de netheid en de aantrekkingskracht van Mechelen zijn spectaculair toegenomen. Het cultuurbeleid is één van de paradepaardjes van Mechelen. Het heeft bovendien Mechelen een toeristische glans gegeven en een verhoogde levendigheid.Anderzijds zijn we niet blind voor de elementen die beter kunnen. Zo is een verhoogde aandacht voor wijken en dorpen noodzakelijk, en moet deze ook zichtbaar zijn op financieel vlak, in de rekeningen dus. Voor het verkeersarm maken van de binnenstad werden belangwekkende initiatieven genomen. Ze moeten echter verder uitgewerkt, en vooral ook beter onderbouwd worden. De parkeerproblematiek, ingekaderd in een groter geheel van algemene Mechelse mobiliteit, is vandaag bijvoorbeeld nog onvoldoende structureel uitgewerkt, wat te vaak aanleiding geeft tot een "idee van het moment". En ook de manier waarop de samenlevingsproblematiek en het minderhedenbeleid worden aangepakt, is voor verbetering vatbaar. Het SLIM platform moet hier een alternatief bieden voor de vaak te exclusieve aandacht voor categoriale werkingen. CD&V en N-VA hebben samen dit SLIM platform gestemd, met een wisselmeerderheid. Ook hierin vinden we elkaar dus overduidelijk. En ondanks de grote inspanningen en stappen vooruit die gezet zijn in het seniorenbeleid, moet ook hier verder gegaan kunnen worden dan vandaag. De commotie rond Brussel Halle Vilvoorde en de woordbreuk van alle paarse tenoren hierin, verplicht ons de aandacht te vestigen op het Vlaamse karakter van Mechelen.

Ten slotte willen we ons, zoals ons gezamenlijk schrijven aan de Vlaamse regering illustreert, nu al samen inzetten om Mechelen de ruimtelijke ordening te geven die het verdient. Vanuit een globale en duurzame visie omtrent het gebruik van de ruimte, worden de juiste beleidsprioriteiten in overleg met de bevolking vastgelegd, én vervolgens ook uitgevoerd. Natuurlijk staan we achter bijkomende werkgelegenheid en bijkomende woonmogelijkheden, maar dit in overleg met de bevolking en in overeenstemming met de gerechtvaardigde eisen en sociale en financiële draagkracht van onze stad.

Deze lijst bevat enkel de prioriteiten waarrond gewerkt moet worden. De concrete inhoud van dit programma zal in gezamenlijk overleg verder moeten worden uitgewerkt, zodat alle partners samen de hand aan de ploeg kunnen slaan, op weg naar een nóg beter Mechelen.

Voorrang voor het lokale

CD&V en N-VA willen dat de lokale politiek ook over de lokale mensen gaat. En dat lokale politici ook lokaal bezig zijn. Met name scharen CD&V en N-VA zich daarom expliciet en gezamenlijk achter het lijsttrekkerschap van Karel Van Butsel. Hij houdt van Mechelen, hij is van Mechelen, en hij blijft in Mechelen. Dit is een positief signaal naar de Mechelaar.

Bovendien staat het kartel open om anderen te verwelkomen. Mechelaars die vanuit een positieve ingesteldheid willen meewerken aan het project van CD&V / N-VA, zijn meer dan welkom. We zullen ook zelf mensen aanspreken. Het moge duidelijk zijn: deze kartellijst is geen gesloten groepje, maar een ploeg die met een vastberaden maar open geest voor de Mechelaars wil werken.

Politiek zal dicht bij de mensen zijn, of zal niet zijn.

De politieke krachtsverhoudingen veranderen.

Wat betekent dit kartel voor de Mechelse politiek? Het wijzigt de politieke krachtsverhoudingen, en dit mogelijk op een ingrijpende manier. Met dit kartel komt er immers een duidelijk en positief alternatief voor Mechelen. Samen vormen de gemeenteraadsleden van CD&V en N-VA vandaag reeds de grootste groep in de gemeenteraad. Indien de positieve trend in Vlaanderen zich ook naar Mechelen vertaalt, kan dit nog versterkt worden. De Mechelaar krijgt dan een alternatief dat daadkracht boven praatkracht stelt. Een alternatief dat puur voor het lokale project gaat. Een alternatief dat de problemen niet negeert, maar ze ook niet cultiveert. Een alternatief dat luistert, maar daarna ook handelt. En bovenal: een alternatief dat écht leiding kan geven aan deze stad, als de kiezer dat toelaat.

Aan het werk voor de Mechelaar.

Vanaf vandaag zullen CD&V en N-VA aan de voorbereidingen beginnen om de Mechelaar niet enkel een lijst van prioriteiten, maar ook een aantrekkelijk, onderbouwd en door de Mechelse samenleving gedragen programma uit te werken. Ook hierbij zullen we vele Mechelaars betrekken. CD&V / N-VA is een open kartel. Wij gaan voor Mechelen, voor de Mechelaars.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is