Praatcafé Fair Play Stad

Op 4 mei 2006

Sport bevordert de gezondheid. Maar in sport moet je investeren, zowel als individu als gemeenschap. CD&V/N-VA pleit voor investeringen in initiatieven van de eigen sportclubs, waardoor iedereen aan zijn trekken kan komen met respect voor en ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Op het vlak van milieu legt CD&V/N-VA de lat hoog. Mens en milieu moeten hand in hand gaan, Mechelen kan netter, propere lucht, minder stofdeeltjes en vooral aanpak van sluikstorten. Mechelen kan groener met aandacht voor bebossing. Mechelen kan duurzamer met lokale waterplannen rond waterkwaliteit, -zuivering, -overlast en onderhoud van grachten.

CD&V/N-VA ondersteunt ook de wijk- en dorpsraden die een vinger aan de pols houden. Die stap is met succes gezet. Volgens CD&V/N-VA komt het er nu op aan geëngageerde Mechelaars vanuit het bestuur concreet te ondersteunen.
Lijsttrekker Karel Van Butsel nodigt u uit op dit praatcafé met Kathleen De Wolf, An Poot en Eric D’hiet.

Gastsprekers:
Mark Demesmaeker, Vlaams parlementslid N-VA
Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid N-VA
Leo Vivijs, lid wijkraad en Gekoro

Maandag 8 mei vanaf 20 u,
zaal Leliëndaal, Hombeek

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is