Rechtstreekse verkiezing burgemeester

Op 20 juli 2002

Voor N-VA Mechelen is rechtstreekse burgemeesterverkiezing schijndemocratie

De Mechelse afdeling der "Nieuw-Vlaamse Alliantie" betreurt dat de Vlaamse regering blijkbaar definitief kiest voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.

Niet alleen is de N-VA van oordeel dat daarmee de politieke vedettecultus verder gaat ten koste van het inhoudelijk debat, bovendien is de voorgestelde formule bedrieglijk en leidt ze in meerdere gevallen tot de onbestuurbaarheid van de gemeente.

Bedrieglijk omdat men de burger de indruk geeft dat hij meer inspraak heeft, terwijl de representatieve democratie verder wordt uitgehold. Politici dreigen nog meer dan voorheen te worden beoordeeld op hun amusementswaarde, niet op hun ideeën en visie. De politieke personencultus maakt opgeld.

Het inschakelen van een 'running mate' is enkel en alleen bedoeld om de burgemeesterszetel van enkele ministers en parlementsleden warm te houden. Zo hebben deze excellenties steeds werkzekerheid, ook wanneer hun ministerieel of parlementair mandaat afloopt. Bij de komende verkiezingen mag de kiezer zich dus opnieuw verwachten aan dure eden van ministers als Steve Stevaert die zweren hun burgemeesterambt op te nemen om vervolgens doodleuk minister te blijven.

Daarnaast wordt de illusie gewekt dat de rechtstreeks verkozen burgemeester over een grotere beslissingsmacht zal beschikken. Dat is niet het geval: in vergelijking met de huidige situatie verwerft de burgemeester enkel als bijkomende bevoegdheden het 'formateurschap' voor de coalitie en het initiatiefrecht om de gemeenteraad samen te roepen.

Voor de N-VA dient de totale verkiezingsuitslag gerespecteerd te worden waardoor zodoende het initiatiefrecht voor de coalitie-onderhandelingen toekomt aan de grootste partij.

Tot slot neemt ook de kans op onbestuurbaarheid gevoelig toe, want de burgemeester kan terechtkomen in een 'cohabitatie' met een vijandig gezinde meerderheid in gemeenteraad en schepencollege. In Mechelen kan bvb. zowel SOMERS als persoon het burgemeesterschap binnenhalen om dan geconfronteerd te worden met een totaal andere meerderheid waaruit de VLD is verdwenen, dan wel CREYELMAN aan het hoofd van een meerderheid waarin het BLOK niet is opgenomen.

Indien de rechtstreekse verkiezing dan toch zonodig moet, pleit de N-VA voor een veel eenvoudiger en democratischer systeem: een verkiezing in één ronde en met uitsluiting van de mogelijkheid tot een cohabitatie (cfr. het alternatief N-VA-gemeentedecreet)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is