Schepen Gennez, wees creatief, aub!

Op 8 oktober 2008

Schepen voor lokale economie en middenstand, Mw. C. GENNEZ, wil met een grootscheepse promotiecampagne Mechelen als winkelstad gaan promoten. Ze lijkt daarmee de indruk te wekken dat ze denkt het warme water te hebben ontdekt, terwijl het voor de Mechelse N-VA slechts om een holle doos gaat.

Mechelen heeft geen nood aan een copij van de Oostendse Kapellestraat, een Leuvense Bondgenotenlaan of een Gentse Veldstraat.

Wij moeten af van het grijze-muis-imago, akkoord, maar we moeten niet
zo aantrekkelijk mogelijk willen zijn voor zoveel mogelijk mensen en
doelgroepen. 

Eén en ander veronderstelt veel meer dan enkel maar wat goeie slogans
en promotionele campagnes, het veronderstelt in de eerste plaats een
goed beleid.

Als Mw. de Schepen (en met haar uiteraard de voor “city-marketing”
bevoegd zijnde Burgemeester, dhr. B. SOMERS) het inderdaad goed meent,
moet(en) zij dus meer doen dan wat “kurieren am symptom”, en starten
vanuit een besef dat de stad méér dan een product is.

De inhoudelijke oppervlakkigheid waarmee Mw. de Schepen C. GENNEZ haar
plannen naar buiten bracht, doet ons het ergste vermoeden, doch we
hopen op beterschap.

N-VA Mechelen roept  bij deze mw. de Schepen dan ook op tot enige creativiteit,
verzoeken haar zich te willen richten op niches i.p.v. te evolueren
naar een copij van een andere centrumstad en raden haar dan ook aan
haar actieplan dan te herzien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is