Somers kan niet blijven

Op 13 december 2007

De wetgever voorziet dat de burgemeester van een stad niet langer voorzitter is van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad moet namelijk iedereen aan bod laten komen, en de debatten op een objectieve manier leiden. De burgemeester daarentegen verdedigt per definitie zijn specifiek beleid, soms “met alle middelen”. Deze legislatuur werd door de wetgever nog een uitzondering mogelijk gemaakt als overgangsmaatregel, waarbij het voor het laatst toegelaten (maar niet verplicht) is beide functies te cumuleren. Vanaf de volgende legislatuur is cumul gewoon verboden.

In
Mechelen maaktkartel.gif
“burgemeester-parlementslid-nationaalvoorzitter-federaalonderhandelaar”
Bart Somers gebruik van deze overgangsmaatregel om bovenop al het
voorgaande, ook de functie van voorzitter van de gemeenteraad op te
nemen. De voorbije gemeenteraden hebben echter aangetoond dat het in
Mechelen absoluut noodzakelijk is een meer objectieve voorzitter van de
gemeenteraad te hebben. Somers is té veel betrokken partij, kan de
schandaalsfeer blijkbaar niet overstijgen, en wordt steeds arroganter.

Daarom vragen wij vanuit onze fractie het loskoppelen van de functies
van voorzitter van de gemeenteraad en burgemeester. Wij willen een
andere voorzitter van de gemeenteraad.

Wij vragen dit tegelijk met spijt in het hart. Voor ons moet immers ook
de figuur van de burgemeester nog steeds een beetje “burgervader” zijn,
iemand die het vertrouwen van alle Mechelaars kan genieten.
Bart Somers is ook wat dat betreft de voorbije maanden flagrant
gebuisd. Afspraken werden eenzijdig genegeerd, gemeenteraadsleden
werden beledigd, zelfs pure “pestmaatregelen” werden genomen. Platte
politieke spelletjes werden niet geschuwd.

De schertsvertoning van de
laatste gemeenteraad was daarbij het absolute dieptepunt.
De snelheid waarmee die gemeenteraad werd afgehaspeld (eens de
oppositie de zaal verlaten had), bewijst bovendien dat de
gemeenteraadsleden van de meerderheid verplicht worden alle punten er
met de karwats door te jagen en goed te keuren. Zelfs zijn eigen
fractieleider vergeleek hem daarbij spontaan en in een onbewaakt moment
met “Poetin”. Niet het meest geschikte profiel als voorzitter van een
gemeenteraad, toch?

Bart Somers moet dus vervangen worden als voorzitter van de
gemeenteraad. We kijken daarbij nu al uit naar de debatten waar we,
onder leiding van een objectiever voorzitter van de gemeenteraad, op
een correcte manier met burgemeester Somers in debat zullen kunnen
gaan. Bijvoorbeeld over een betere reactie op de voorbije schandalen en
over de nood aan een ambitieuzer beleid voor álle Mechelaars.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is