Start N-VA Mechelen

Op 14 oktober 2001

Na het startmoment van gisteren, in het Vlaams Parlement, gaat ook in Mechelen de "Nieuw-Vlaamse Alliantie" van start.

Ondergetekende gemeenteraadsleden roepen morgenavond een bijzonder afdelingsbestuur bij elkaar dat zich moet buigen over hun voorstel tot aanbod aan de `VLD'-partner in de Mechelse `VLD-VU'-alliantie de naam van die alliantie te wijzigen en/of aan te passen aan de actuele toestand.

De `VU' bestaat immers niet meer en ingevolge vòòr het ledenreferendum gemaakte afspraken, bekwam de winnaar van dat ledenreferendum (de groep die zich nu heeft omgedoopt in `Nieuw-Vlaamse Alliantie') het recht de partij voort te zetten, met al wat daar komt bij kijken (logistiek, financieel, ...).

Voor ex-`VU'-mandatarissen die nog geen duidelijke keuze hebben gemaakt, of zich afwenden van het Vlaams-Nationalisme en tegenstrijdige signalen uitzenden over de nabije toekomst van én de `VLD-VU-alliantie' én de voormalige `VU'-afdeling, willen wij bij deze toch nogmaals duidelijk het volgende stellen:

  • quasi gans het voormalige bestuur van de `VU'-afdeling Mechelen opteert voor een voortzetting onder de `N-V.A.'-vlag;

  • ondergetekende gemeenteraadsleden blijven geloven in het plaatselijke `alliantie'-project o.l.v. dhr. burgemeester Bart SOMERS, maar zeggen duidelijk de wacht aan aan hen die geloven dat zij de komende maanden en jaren stilletjes mee blijven draaien in gans het opzet. Binnen hooguit anderhalf jaar zijn er federale verkiezingen, waarin de plaatselijke `VLD' en `N-V.A.'-vrienden uiteraard concurrenten zijn, wat zich ten gepasten tijde ook zal veruitwendigen in standpunten, politieke acties, mededelingen en dergelijke...

    Bart De Nijn

    Marc Hendrickx

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is