Sterft "Mechelse Fietsgordel" stille dood?

Op 20 december 2007

Op de gemeenteraad van 18 december lag het "sportbeleidsplan" van schepen K. ANCIAUX voor.

 

Het ambitieuze en vrij volledig plan spreekt spijtig genoeg niet over de "Mechelse Fietsgordel" (MEFIGO), wat wij een zeer spijtige zaak vinden. 

Maanden terug vroegen onze gemeenteraadsleden reeds naar de intenties van het stadbestuur m.b.t. "MEFIGO"; een organisatie dewelke enkel op vrijwilligers draait en die eigenlijk slachtoffer is geworden van haar eigen succes:  door het steeds groeiende aantal deelnemers is het niet meer houdbaar de op amateuristische  lijst geschoeide organisatie waar te nemen, ook financieel bekeken.

We vroegen naar bijstand van een speciaal daarvoor vrijgestelde ambtenaar (zij het eventueel deeltijds of in een bepaalde periode van het jaar) die de organisatoren zou kunnen bijstaan met raad en daad, we vroegen of er overleg kon komen met de ons omringende gemeenten en of er eventueel met de hogere overheid (provincie, Vlaamse gemeenschap) naar oplossingen kon worden gezocht.

Tegen het eigen coalitie-akkoord (dat pleit voor meer sport, meer bewegen, meer gebruik van de fiets) in, werd van dit alles weinig of geen werk gemaakt, en vandaag is er zelfs in het sportbeleidsplan geen verwijzing meer naar te vinden.

Wij vrezen dan ook dat de MEFIGO geen lang leven meer beschoren is, maar we hebben uiteraard in de gemeenteraad dit dossier opnieuw aangekaart.

Voor meer technische info kan u best bellen naar de heer Erik De Rycke, medeorganisator (015/45 32 32)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is