Tussenkomst gemeenteraad 23/10, vraag 1

Op 16 november 2007

Gebreken aan "Huis van de Mechelaar" - opsomming

Tussenkomst van onze gemeenteraadsleden op de gemeenteraad van 23/10/2007.

Toelichting:

Er blijkt vanuit personeelshoek nogal wat kritiek te zijn op enkele praktische gebreken van het "Huis van de Mechelaar", die het normaal functioneren van sommige ambtenaren zouden beletten of minstens bemoeilijken.  Zelfs vanuit vakbondshoek viel onlangs protest dienaangaande te noteren.

Vraag:

Kan een duidelijk overzicht worden gegeven van al de op heden bekende knel- en pijnpunten.  Kan uitgelegd worden hoe men hieraan een oplossing zal trachten te geven, en tegen wanneer?  Is bekend welk prijskaartje, zelfs bij benadering, hieraan kleeft?  Heeft het personeel inspraak bij het uitwerken van oplossingen?

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is