Tussenkomst gemeenteraad 23/10, vraag 2

Op 16 november 2007

Stand van zaken fietsenstalling 'Veemarkt'

Tussenkomst van onze gemeenteraadsleden op de gemeenteraad van 23/10/2007.

Toelichting:

Bij de ontwikkeling van de parking "Veemarkt" en de herinrichting van het plein, werd aan de lokale handelaars beloofd dat er ook een fietsenstalling zou komen.  De in de vorige coalitie voor openbare werken bevoegde schepen beloofde meermaals in de gemeenteraad én in de lokale pers dat dit zeer zeker nog zou volgen, alhoewel de eindafwerking toch al een tijdje achter de rug ligt.  De lokale handelaars vragen zich af waarom er tot op heden nog steeds geen werk van werd gemaakt.

Vraag:

Komt er nog een fietsenstalling op de Veemarkt?  Zo neen, waarom niet?  Zo ja, zijn er al concrete uitwerkingsplannen en wanneer krijgt één en ander zijn beslag?

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is