Tussenkomst gemeenteraad 23/10, vraag 3

Op 16 november 2007

Stand van zaken eigendomsoverdracht "Fort van Walem"

Tussenkomst van onze gemeenteraadsleden op de gemeenteraad van 23/10.

Toelichting:

Onlangs konden we in de kranten vernemen dat het met de eigendomsoverdracht van het "Fort van Walem" op z'n zachtst gezegd niet loopt zoals het moet.  Nadat het deels beschermde domein vorig jaar met een brand te kampen had, heeft men nu problemen met de onteigeningsprocedure en door het getalm dienaangaande roert ook "Natuurpunt" zich.  Schepen LAMON gaf aan dat het hier om een ware "processie van Echternach" gaat, maar de gemeenteraad mag zonder twijfel meer vernemen...

Vraag:

Wat is de actuele stand van zaken?  Op welk niveau is het dossier geblokkeerd?  Wat gaat de stad doen om dit dossier te deblokkeren?  Wie draagt op dit moment zorg voor het meest noodzakelijke onderhoud in en omtrent de site?

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is