Uitreiking electronische identiteitskaarten

Op 7 september 2004

Begin september stond op de agenda van de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst omtrent de uitreiking der nieuwe -, elektronische identiteitskaarten tussen de stad en de federale overheid.

Zoals de N-VA het toen plastisch uitdrukte, hadden we meer argwaan dan anders m.b.t. deze overeenkomst, omdat ze werd aangegaan met de Belgische staat.

Wij kwamen o.m. tussen over de wel erg verschillende schatting naar aantal uitreikingen per maand (vermoedelijk 800 à 1600, zo stond gestipuleerd (wat tegen het hoge uitreikingsgehalte nog zo'n vijf jaar vraagt voor iedere Mechelaar zijn elektronische ID-kaart heeft)), de garantie dat het aantal beloofde personeelsleden (de Belgische staat zou 4 door haar betaalde personeelsleden detacheren naar Mechelen) wel degelijk zou geleverd worden, enz., doch het schepencollege verzekerde ons dat alles wel in orde zou komen.

Blijkt echter thans dat onze kritiek niet zo vrijblijvend was, als we er de berichten der laatste dagen op na slaan.

Om het extra werk aan te kunnen heeft de federale overheid bijkomend personeel beloofd, zoals de 4 voornoemde personeelsleden aan Mechelen (staat letterlijk in de overeenkomst). In totaal 722 personeelsleden zouden gedetacheerd worden vanuit overheidsbedrijven zoals 'De Post', 'BIAC', 'Belgacom' en de 'NMBS'.

Nu blijkt echter dat er te weinig werknemers zijn die een tijdelijke overstap naar een gemeente willen maken.

Oorspronkelijk beloofde de federale overheid 1 extra personeelslid per 10.000 inwoners. Deze grens is echter thans al voor een tweede maal door de federale overheid totaal eenzijdig en tegen de overeenkomsten in verlegd. De lokale besturen kunnen op dit moment slechts rekenen op 1 gedetacheerde ambtenaar per 35.000 inwoners. Antwerpen krijgt volgens de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) bijvoorbeeld 2 extra personeelsleden terwijl ze recht hebben op 21 extra krachten.

Enkele dagen na deze tussenkomst maakte de gemeente Schaarbeek, die op dit ogenblik nog steeds geen extra personeelsleden heeft, bekend dat het de uitreiking van de elektronische identiteitskaart niet start, tenzij er alsnog bijkomend personeel komt (zie ook Teletekst).

Antwerpen 2 extra personeelsleden i.p.v. 21, de met Mechelen vergelijkbare gemeente Schaarbeek geen extra-personeelsleden op het moment dat deze al in dienst zouden moeten zijn: is onze vrees dan zo ongegrond?

Wij vragen het schepencollege dan ook om één en ander dringend aan een nader onderzoek te willen onderwerpen en vanuit de stad een officieel schrijven te richten aan de andere contracterende partij, de Belgische staat, met de vraag naar 100 % zekerheid omtrent het ter beschikking stellen van personeel voor deze dure aangelegenheid (en voor stad, en voor de Mechelaars: de nieuwe elektronische ID-kaart kost zoals U weet elke Mechelaar veel meer dan de huidige ID-kaart).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is